!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Vědecká rada IKEM

Předseda:

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
přednosta Kliniky kardiologie IKEM

Místopředseda: prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA
přednosta Centra experimentální medicíny IKEM
 
Tajemník: Ing. Dana Hrušková
vedoucí grantového oddělení IKEM
 
Členové: 
MUDr. Jan Bytešník, CSc.
Oddělení arytmologie Kliniky kardiologie IKEM
  doc. MUDr. Jiří Froněk, PhD., FRCS
přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM
  Ing. Milan Hájek, DrSc.
zástupce vedoucího pro klinickou a experimentální spektroskopii ZRIR IKEM
  prof. MUDr. Cyril Hőschl, DrSc., FRCPsych.
ředitel Národního ústavu duševního zdraví
  doc. MUDr. Tomáš Hucl, PhD.
zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM
  prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
zástupce přednosty Kliniky diabetologie IKEM
  prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
zástupce přednosty Centra experimentální medicíny IKEM
  prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
zástupce přednosty Kliniky kardiologie IKEM
  doc. MUDr. Ivan Netuka, PhD.
zástupce přednosty Kardiocentra IKEM
  doc. MUDr. Martin Oliverius, PhD., FEBS
zástupce přednosty Kliniky transplantační chirurgie IKEM
  prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrCs.
přednosta Centra diabetologie IKEM
  prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
přednosta Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM
  prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
přednosta Kardiocentra IKEM
  doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy CEM IKEM
  MUDr. Milan Ročeň, Ph.D.
náměstek ředitele IKEM pro léčebně preventivní péči
  prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
zástupce přednosty Pracoviště laboratorních metod IKEM
  prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
přednosta Kliniky diabetologie IKEM
  doc. MUDr. Jan Šochman, CSc.
zástupce přednosty Kliniky kardiologie IKEM
  prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM
  MUDr. Pavel Trunečka, CSc.
přednosta Transplantcentra IKEM
  prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
přednosta Kliniky nefrologie IKEM  
  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze