!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Pracoviště laboratorních metod

Posláním Pracoviště laboratorních metod (PLM) je zajišťovat specializovaná laboratorní diagnostická vyšetření v odbornostech klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie, provádět v těchto odbornostech výzkumnou, experimentální a pedagogickou činnost. 

Pracoviště je tvořeno specializovanými laboratořemi, ambulancemi a jeho součástí je rovněž autotranfúzní jednotka připravující vybrané autologní a homologní krevní přípravky a Český registr dárců krvetvorných buněk.

Odborná pracoviště PLM poskytují konsiliární služby v příslušných odbornostech, vyvíjejí a zavádějí nové diagnostické metody a postupy. PLM reaguje na nové poznatky a s ohledem na možnosti systému zařazuje do svého repertoáru nová vyšetření.

PLM je akreditovaným pracovištěm pro zajišťování specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, alergologie a klinická imunologie a v oboru laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví schváleným MZČR.