!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Klinika diabetologie

Charakteristickým rysem pracoviště je multidisciplinární přístup k problematice diabetu, počínající systematickou edukací, včasnou diagnostikou mikro a makrovaskulárních komplikací a stanovením individuálního léčebného plánu.
 
Ambulantně i při hospitalizaci je organizována výuka dietních a režimových opatření a k terapii mohou být použity konvenční i nekonvenční inzulínové režimy a u nemocných s diabetem 2. typu také progresivní typy perorálních antidiabetik s důrazem zejména na ovlivnění inzulínové rezistence.
 
Otázky spojené s metabolickou kompenzací mohou nemocní trvale telefonicky konzultovat s pracovníky kliniky. Týká se to také uživatelů inzulínových pump, kterým může být okamžitě poskytnuta lékařská nebo technická pomoc.

Dalším specifikem kliniky je důraz na prevenci a léčbu orgánových komplikací diabetu. Dlouhodobě jsou sledováni nemocní s diabetickou nefropatií se snahou maximálně zpomalit její progresi.
 
Obdobně je zajištěna oftalmologická a neurologická péče. Je možné diagnostikovat a sledovat terapeutické ovlivnění také autonomní diabetické neuropatie.
 
V oblasti podiatrické péče patří klinika k nejlépe vybaveným pracovištím v ČR. Vyškolený personál poskytuje rutinně preventivní a méně invazivní ošetření. Pro těžší případy je zajštěna rychlá cévní, neurologická a angiografická diagnostika s možností provádět ve spolupráci s rentgenologickým a chirurgickým pracovištěm angioplastiky či cévní rekonstrukční výkony.

zvětšit obrázek
vizita
uprostřed prof. Pelikánová, vlevo doc. Saudek, vpravo doc. Jirkovská

zvětšit obrázek
z lůžkového


 

zvětšit obrázek
oddělení
 

Klinika diabetologie je také jediným pracovištěm v ČR, které se systematicky zabývá přípravou pacientů s rozvinutou formou diabetické nefropatie k transplantační léčbě. U pacientů s diabetem 1. typu může být indikována kombinovaná transplantace ledviny a pankreatu, která kromě léčby nedostatečnosti ledvin vede k normalizaci glykémií bez potřeby inzulínu.

zvětšit obrázek
transplantace Langerhansových ostrůvků


Zlepšující se výsledky kombinovaných transplantací dávají předpoklady, aby v indikovaných případech labilního diabetu mohla být provedena také léčba izolovanou transplantací pankreatu u nemocných před rozvojem nedostatečnosti ledvin.

Kromě diabetu se klinika také zabývá diagnostikou a léčbou jiných endokrinologických a metabolických chorob. Nejčastěji se jedná o onemocnění štítné žlázy a nadledvin, obezitu, hyperlipoproteinemie a hypoglykemické stavy.