!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Klinika hepatogastroenterologie

V oblasti klinické medicíny se klinika hepatogastroenterologie (KH) soustřeďuje především na zajištění hepatologického a gastroenterologického zázemí programu transplantace jater (výběr příjemců a jejich vyšetřování, sledování a léčbě pacientů zařazených na čekací listině na transplantaci jater, léčba některých komplikací po transplantaci).
 
Pro ostatní gastroenterologické a hepatologické indikace slouží jako superkonziliární pracoviště.  Vytváří systém dlouhodobého sledování nemocných (pacienti transplantačního programu i pacienti s jinými chronickými onemocněními gastrointestinálního traktu a jater).

KH byla vybrána jako jeden z regionálních garantů národního programu prevence kolorektálního karcinomu. 
K diagnostice onemocnění jater a gastrointestinálního traktu je klinika vybavena nejmodernějšími endoskopickými  a ultrazvukovými přístroji. Našim pacientům umožňujeme zařazení do prestižních zahraničních studií s používáním nejmodernějších účinných léků.
 
Struktura kliniky hepatogastroeneterologie: