!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče

Informace o klinice

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče poskytuje anesteziologickou, resuscitační a intenzívní péči pro všechny pacienty Transplantcentra IKEM a Centra diabetologie

Klinika má tyto části: 

 •  anesteziologický úsek
 •  resuscitační oddělení
 •  akutní zásahy
 •  ambulance bolesti

Anesteziologický úsek

zajišťuje anestezie pro výkony břišní a cévní chirurgie a pro transplantace jater, ledvin a slinivky břišní, anestezie k výkonům na jiných pracovištích Transplantcentra a Centra diabetologie IKEM, včetně výkonů ambulantních. Podle typu výkonu a preferencí pacienta je podávána celková i svodná anestezie, včetně periferních nervových blokád. U velkých břišních a cévních výkonů je preferována kombinovaná anestezie se zavedením epidurálního katetru pro pooperační analgézii. Trakt operačních sálů je vybaven 3 lůžkovým dospávacím pokojem, kde se zotavují pacienti po výkonech před překladem na oddělení jednotlivých klinik. Pacienti po náročnějších výkonech a pacienti s vyšším perioperačním rizikem jsou přímo z operačního sálu předáváni na resuscitační oddělení.

Resuscitační oddělení

Na 12 lůžkovém oddělení je poskytována komplexní resuscitační péče a intenzivní pooperační péče pro pacienty Transplantcentra a Centra diabetologie. Na lůžka kliniky jsou v případě volné lůžkové kapacity a po dohodě s ošetřujícím lékařem přijímáni i pacienti z jiných zařízení.
Všechna lůžka jsou plně vybavena pro poskytování moderní resuscitační péče včetně všech typů eliminačních technik. Nově je od roku 2005 k dispozici přístroj Prometheus pro podpůrnou přístrojovou terapii jaterního selhání.

Akutní zásahy

Klinika zajišťuje rovněž nepřetržitou  pohotovost pro případ akutních stavů pro Transplantcentrum a Centrum diabetologie.

Ambulance bolesti

Součástí kliniky je  ambulance pro léčbu chronické bolesti (objednání je možné na tel. čísle), která je provozována od roku 2003. Ambulance je akreditovaným pracovištěm Společnosti pro studium a léčbu bolesti při ČLS JEP a je uvedena na internetových stránkách společnosti www.pain.cz.

Spektrum výkonů 

V ambulanci je poskytována péče pacientům s bolestmi různé etiologie:

 • poúrazové bolesti,
   
 • bolesti po CMP,
   
 • onkologické bolesti,
   
 • bolesti při VAS,
   
 • neuropatické bolesti ….