!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Klinika transplantační chirurgie

Informace o klinice

Hlavním zaměřením Kliniky transplantační chirurgie (KTCH) jsou transplantace nitrobřišních orgánů a chirurgické výkony s nimi související. Dne 24.9.2007 byla z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
udělena Klinice transplantační chirurgie akreditace v cévní chirurgii. Platnost akreditace je 8 let.

Program KTCH lze pojmenovat TBC:

Pracoviště transplantace nitrobřišních orgánů  má na KTCH dlouholetou a úspěšnou tradici a vzhledem k počtu provedených výkonů je největším transplantačním pracovištěm v České republice. Provádějí se zde přenosy ledvin, jater, pankreatu a připravuje se program transplantace tenkého střeva. Výsledky orgánových transplantací KTCH udávané jako jednoroční přežívání pacientů a štěpů jsou srovnatelné s výsledky dosahovanými v nejvyspělejších světových transplantačních centrech.

Pracoviště břišní chirurgie poskytuje péči zejména v celém rozsahu hepatopankreatobiliární chirurgie a gastroenterochirurgie. Součástí našeho týmu je i klinický onkolog s atestací druhého stupně. Všichni pacienti se zhoubnými onemocněními jsou indikováni v rámci indikačního semináře, kde je rozhodnuto o nejvhodnějším postupu komplexní léčby.

Pracoviště cévní chirurgie je nedílnou součástí KTCH. Jeho působnost není omezena jen na oblast Prahy a okolí, ale nabízí komplexní péči cévním pacientům z celé naší republiky a je jedním z největších specializovaných a superkonziliárních pracovišť v České republice pro cévní chirurgii. Zároveň je školícím centrem pro obor cévní chirurgie v rámci postgraduální výuky IPVZ.

Pokud máte zájem o léčbu na naší klinice či pouze o poradu o Vašem onemocnění s naším lékařem či sestrou, kontaktujte nás, prosím, na naší ambulanci, kde si můžete domluvit termín vyšetření.


V případě akutního řešení situace nás můžete kontaktovat 24 hod. denně na tel. 26136 3323.