!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Klinika anesteziologie a resuscitace

Informace o klinice

Klinika anesteziologie a resuscitace (KAR) Kardiocentra IKEM poskytuje odborné perioperační zajištění (tzn. v období před operací, během operace i po operaci) všem pacientům, kteří podstupují chirurgické operační výkony prováděné v rámci Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.
 
Hlavní těžiště činnosti leží v zajišťování anestezie (znecitlivění) během operací, a v následné intenzivní péči v časném pooperačním období. Klinika zároveň zajišťuje konziliární činnost pro ostatní pracoviště Kardiocentra IKEM.
 
Podrobný popis výkonů prováděných na klinice je uveden v rubrice Co u nás léčíme.

Klinika má dvě oddělení:
  • anesteziologické
     
  • resuscitační

Anesteziologické odddělení

Během pobytu pacientů na 4 operačních sálech zajišťují lékaři kliniky anestezii (v podstatě řízenou ztrátu vědomí a bezbolestnost), která umožňuje provést vlastní chirurgický zákrok, a dále monitoraci (sledování) a podporu základních životních funkcí (hloubka bezvědomí, krevní tlak, dýchání, teplota, srážlivost krve atd.).  

Resuscitační oddělení 

Na pooperačním resuscitačním oddělení (16 lůžek) je poskytována komplexní intenzivní péče pacientům po kardiovaskulárních chirurgických výkonech, v indikovaných případech i před těmito výkony (např. při těžkém srdečním selhání u infekční endokarditidy).