!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Úsek ošetřovatelské péče a kvality

Kontakty najdete na nových stránkách IKEM
Úsek ošetřovatelské péče a kvality řídí náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu - hlavní sestra.

Pod odbor ošetřovatelské péče a kvality spadá veškerý nelékařský zdravotnický personál, nižší zdravotnický personál (NZP) a pomocný zdravotnický personál (PZP).

Odbor ošetřovatelské péče a kvality zabezpečuje organizaci ošetřovatelské péče v Institutu v oblastech jejího vrcholového řízení, sanitárních služeb, centrálního příjmu pacientů, centrálního archivu zdravotnické dokumentace a Centrální sterilizace. Dále zajišťuje kvalitu a úroveň dietního stravování pacientů v IKEM.

Úzce spolupracuje s vrchními sestrami klinických pracovišť a vedoucími laboranty paraklinických pracovišť.

Odbor ošetřovatelské péče a kvality zajišťuje a provádí výběr a nástup nových nelékařských zdravotnických pracovníků. Rozhoduje v dalších pracovněprávních vztazích. Součástí odboru ošetřovatelské péče je Manažer kvality IKEM, který zajišťuje metodické vedení, koordinaci a další úkoly odborného charakteru při realizaci systému managementu kvality.

Zajišťuje a připravuje semináře a v přípravné fázi další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu na úrovni postgraduální, pro NZP formou odborných kurzů. Spolupracuje se zdravotnickými školami a lékařskými fakultami na dalším vzdělávání.

Zdravotně - sociální pracovnice v IKEM poskytuje sociální poradenství, včetně zprostředkování konkrétní sociální pomoci. Jedná se o bezplatnou službu odborného sociálního poradenství registrovanou dle zákona č. 108/2006 Sb.

Na přání pacienta zajistíme duchovní služby církví a náboženských společností registrovaných v České republice.