!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

Služby knihovny

Zdarma:

  • prezenční a absenční výpůjční služba
  • bibliograficko-informační služby
  • referenční služby
  • přístup na internet  - v knihovně jsou k dispozici 2 počítače s připojením na internet, které jsou určeny především k vědeckým a studijním účelům pro pracovníky IKEM a pro registrované uživatele knihovny. Knihovna však umožňuje i chodícím a neinfekčním pacientům použít zdarma internet (hlavně e-mail) v provozní době knihovny.

Služby placené: (ceník)

  • MVS – meziknihovní výpůjční služba.
    Tuto službu si můžete objednat
  • skenování předloh
  • reprografické služby
  • rešeršní služby

Na požádání lze také ve VLK IKEM zhotovit rešerši z databáze Medline nebo z databáze Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ). K žádosti o rešerši lze použít e-mail: zuzana.michalkova@ikem.cz nebo tel. 23605 5074. Požadované údaje pro vypracování rešerše: téma, klíčová slova v češtině nebo angličtině, časová retrospektiva, jazykové vymezení, příp. další zpřesňující údaje.