Morfologické vyšetření moče dle Hamburgera
Morf. vyš. moči dle Hamburgera (Žádost; typ [-] skupinové ordinování)

Lokální kód: 180 Zkratka: Hamb
Kód VZP rutina: 81325 Statim:
Kód NČLP 20821
Synonyma: Hamburgerův sediment

Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Sběr moči pacient provádí přesně 3 hodiny.
Maximální odchylka doby sběru se toleruje +/- 30 minut, doba sběru se udává na minuty přesně!!
Objem nemá být menší než 100 ml a neměl by být vyšší než 500 ml.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hamburgerův sediment
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Hamburgerův sediment
Pokyny k transportu: Moč je nutné do laboratoře dodat do 60 minut. Nejsou žádné další zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Moč je nutné do laboratoře dodat do 60 minut.

Základní informace k analytu:

 

 

Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera

 

Indikace

Diagnostika a monitorování dynamiky onemocnění ledvin a močových cest

 

Hodnocení

Kvantifikace hodnocených elementů je poměrně přesná, vyšetření je proto vhodné pro hodnocení dynamiky a monitorování průběhu renálních onemocnění.

Srovnání má i diferenciálně diagnostický význam (výrazně převažující erytrocyturie je charakteristická pro postglomerulárního krvácení, naopak převládající leukocyturie svědčí pro bakteriální intersticiální nefritidu nebo infekci močových cest).

 

Vyšetření hodnotí jen vybrané elementy, není hodnocena přítomnost např. krystalů, bakterií, nebo přesnější typizace válců a buněk epitelu, nebo tubulů. Neposkytuje proto rozsáhlejší informaci o etiopatogenezi renálního onemocnění. Standardně se provádí při 200x, následně event. 450x zvětšení.

 

Validita výsledku výrazně závisí od dodržení podmínek preanalytické fáze:

·         K vyšetření se používá moč sbíraná přesně 3 hodiny, v krajním případě se toleruje odchylka + 30 minut.

·         Doba sběru musí být udána na minuty přesně.

·         Do laboratoře je nutné dodat vzorek moči spolu s přesným údajem o diuréze.

·         Při udané diuréze menší než 100 ml nebo větší než 700 ml nelze vyšetření vyhodnotit.

·         Transport do laboratoře je nutný ihned po provedení sběru (hrozí rozpad elementů).

 

Fyziologické hodnoty

 

 

/min

/s

erytrocyty

 < 2000

< 35

leukocyty

< 4000

< 75

hyalinní válce

< 60

< 1

ostatní válce

nepřítomny