Morfologické vyšetření moče dle Addise
Lokální paleta 01 (Žádost; typ [-] skupinové ordinování)

Lokální kód: 170 Zkratka: ADDS
Kód VZP rutina: 81325 Statim:
Kód NČLP 20810
Synonyma: Addisův sediment

Princip stanovení stanovení počtu patologických elementů za časový úsek
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Sběr moče je 10. nebo 12. hodinový.
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků