Chemické vyšetření moče
Chemické vyšetření moče (Žádost; typ [-] skupinové ordinování)

Lokální kód: 141 Zkratka:
Kód NČLP 20808
Synonyma: Moč chemicky

Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Moč musí být čerstvá a bez konzervačních látek.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Jednorázová moč - OKB
Pokyny k transportu: Moče se musí transportovat v určené zkumavce do laboratoře do jedné hodiny od odběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků

Základní informace k analytu:

 

Analyt

Indikace

Poznámky k interpretaci

pH moči

Pomocné vyšetření při hodnocení poruch ABR, a  monitorace některých specifických terapií. Nezbytné pro komplexní interpretaci močového nálezu.

Vliv potravy (masitá strava acidifikuje, vegetariánská alkalizuje) a stav ABR (systémová acidóza a alkalóza z metabolických i respiračních příčin). Vliv bakteriálního přerůstání in vitro (dlouhý inteval mezi odběrem vzorku a vyšetřením).

https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/04/Urinalysis_2.jpg

Glukóza

Identifikace glykosurie z prerenálních (diabetes mellitus) a renálních příčin (tubulární poruchy).

Vyšetření není vhodné pro diagnostiku nebo monitoraci diabetu mellitu.

Specifické pro D-glukózu. Vysoká glykosurie vede k osmotické diuréze a je primární příčinou polydipsie ev. hyperosmolárního stavu.Falešně negativní výsledky při vyšší koncentraci kyseliny askorbové.

Falešně pozitivní výsledky při přítomnosti silně oxidujících detergentů, např. chloraminu (špatně vypláchnutá sběrná nádoba), moč při pH < 4.

https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/04/Urinalysis_2.jpg

Bílkovina

Screeningové vyšetření u nefropatií, diagnostika proteinurie.

Dolní limit detekce proužku je 150 mg/L.

Nejvyšší senzitivita je pro albuminu, menší pro ostatní typy proteinurií (např. tubulární proteinurii, kde převažují glykoproteiny, nebo přítomnost Bence-Jones proteinu).

https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/04/Urinalysis_2.jpg

Bilirubin

Pomocné vyšetření v diferenciální diagnostice hepatopatií a cholestázy.

V moči se nachází jen ve vodě rozpustný konjugovaný bilirubin.

Falešně negativní výsledky při vyšší koncentraci kyseliny askorbové, kyseliny močové a dusitanů a vystavení slunečnímu světlu.

Falešně pozitivní výsledky při přítomnosti urobilinogenu.

https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/04/Urinalysis_2.jpg

Urobilinogen

Pomocné vyšetření v diferenciální diagnostice hepatopatií a cholestázy.

Pozitivní reakce na urobilinogen a sterkobilin.

Urobilinogen v moči chybí při úplné intra- nebo extrahepatické biliární obstrukci, Dále při patologické nebo chybějící intestinální mikrobiální flóře (novorozenci, terapie antibiotiky a selektivní střevní dekontaminace).

Falešně pozitivní výsledky: carbapenem.

Falešně negativní výsledky: přímé sluneční světlo

Další interference: vysoká koncentrace bilirubinu,  červeně zbarvené látky (Phenazopyridin).

https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/04/Urinalysis_2.jpg

Specifická hmotnost

Diferenciální diagnostika nefropatií, testování tubulární  funkce. Posouzení lýzy elementů v močovém sedimentu.

Odraz tubulárních funkcí ledvin (sekrece a resorpce iontů, hospodaření s vodou).

Neelektrolyty jako např, glukóza neovlivní výsledek vyšetření.

https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/04/Urinalysis_2.jpg

Ketolátky

Diferenciální diagnostika poruch ABR. Diagnostika ketoacidózy.

Stanovení acetoacetátu a acetonu, ketolátky jsou zvýšeny u nemožnosti utilizace glukózy jako energ. substrátu  (hladovění, DM, vroz. poruchy metabolizmu).

Betahydroxybutyrát není detekován (u ketoacidózy s dehydratací – typicky u DM 1, je v časné fáze reakce negativní, většina ketolátek je ve formě beta-OH butyrátu).

Falešně pozitivní výsledky: L-DOPA, fenylketony, cephalosporin, bucillamin.

https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/04/Urinalysis_2.jpg

Dusitany (nitrity)

Diagnostika močové infekce

Přítomnost indikuje významnou, především gramnegativní bakteriurii (asi nad 106 kultivačních CFU / 1 ml moči), nutná je dostatečná inkubace(několik hodin) moče v měchýři.

https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/04/Urinalysis_2.jpg

Krev, hemoglobin, myoglobin

Screeningové vyšetření u nefropatií, diagnostika hematurie

Pozitivita při > 5 erytrocytů/ 1 µl, nebo hemoglobinu uvolněného při dodatečné lýze z více než 10 erytrocytů /1 µl. Pozitivita u stavů vedoucích k přítomnosti volného hemoglobinu a myoglobinu v plazmě (hemolytické anémie, crush syndrom, popáleniny, myopatie).

 

Falešná negativita: vysoká specifická hmotnost moče, proteinurie, kyselina askorbová.

Falešná pozitivita: detergenty (např. chloramin- špatně vypláchnutá sběrná nádoba). Silná kontamince moče bakteriemi, kvasinkami nebo plísněmi.

https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/04/Urinalysis_2.jpg

Leukocyty

Screeningové vyšetření u nefropatií, diagnostika leukocyturie.

Detekce výhradně neutrofilních granulocytů a makrofágů. Pozitivita i při lýze elementů a (falešně) negativním mikroskopickém nálezu.

Falešná negativita: glukóza > 30 mmol/l, bílkovina > 3 g/l, nízké pH, zvýšená specifická hmotnost

Falešná pozitivita: formaldehyd, bilirubinu, kontaminace vzorku vaginálním sekretem

https://lifeinthefastlane.com/wp-content/uploads/2010/04/Urinalysis_2.jpg