Morfologické vyšetření moče
Chem. a morf. vyš. moče (Žádost; typ [-] skupinové ordinování)

Lokální kód: 140 Zkratka: MOCS
Kód NČLP 20665
Synonyma: Močový sediment

Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 10 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Jednorázová moč - OKB

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 hodina
Stabilita při -20°C