Elektroforéza bílkovin séra
Interpretace ELFPROT (Nález interpretační; typ [-] pro datový přenos)

Lokální kód: 54 Zkratka: EHod
Kód VZP rutina: 81397 Statim:
Kód NČLP 20464

Princip stanovení Elektroforéza na agarózovém gelu
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: Nelze vyšetřovat hemolyzované vzorky a vzorky plazmy.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
V speciálních případech je nutné vzorky séra upravit pomocí přípravku Fluidil (viz. příbalový leták)
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 30 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita platí pro vzorky séra.
Dlouhodobější skladování při 2-8°C a -20°C způsobuje anodický posun lipoproteinů.
Zmražené vzorky po rozpuštění zanechávají na startu stopu z denaturovaných proteinů a lipoproteinů.

Elektroforéza bílkovin séra je určena ke screeningu monoklonálních gamapatiií a k denzitometrickému stanovení kvantity paraproteinu.
Výsledek je interpretován a vydán formou textu.