QuantiFERON CMV
Interferon gama (Plasma/T-lymfocyty-CMV xxxxxxxxx; arb. látková konc. [kU/l] EIA)

Lokální kód: 893 Zkratka: QCMV
Kód VZP rutina: 82241 Statim:
Kód NČLP 18230

Princip stanovení ELISA
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Speciální 4 zkumavky pro quantiferon
Odebrané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až čtvrtek Odezva: do týdne
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Zkumavky by v době plnění krví měly mít teplotu od 17 °C do 25 °C.
Zkumavky na odběr krve QFT-Plus je možné použít až do nadmořské výšky 810 metrů
nad mořem.
Vzhledem k tomu, že krev do zkumavek o objemu 1 ml vtéká relativně pomalu, udržujte
zkumavku na jehle po dobu 2–3 sekund, dokud není zkumavka zjevně naplněna. Tím se
zajistí odběr správného objemu krve.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Transportovat ihned do laboratoře.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Maximální čas od získání do zpracování vzorku 6 hodin při teplotě 18 - 37 °C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 16 hodina
Stabilita při -20°C

Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.
Jednotka: Kvalitativní hodnocení.

QuantiFERON CMV

Detekce in vitro stimulace T lymfocytů specifickými antigeny – peptidové antigeny lidského cytomegaloviru

 

Cytomegalovirus (CMV) je herpes virus, kterým je infikováno 50–85 % dospělých osob v populaci. Je častou komplikací při imunosupresivní léčbě, obzvláště po transplantaci, a může významně přispívat k morbiditě a mortalitě u příjemců transplantovaných orgánů.

 Současné způsoby imunosupresivní léčby používané k potlačení odmítnutí transplantovaného orgánu mají negativní vliv na T-lymfocyty a buněčnou imunitní odpověď, což má za následek zvýšenou náchylnost k virovým infekcím po transplantaci.

Důležitost funkce T-buněk při potlačování zmnožení CMV je také zvýrazněna faktem, že CD8+ CMV specifické cytotoxické T-lymfocyty mohou chránit před patogenezí virové nákazy. Výpočet CD8+ CMV specifických cytotoxických T-lymfocytů u pacientů pod imunosupresivy a tvorba IFN-γ může být prediktivní při výpočtu rizika vzniku onemocnění CMV.

Tvorba IFN-γ může být funkční náhražkou pro identifikaci CMV specifických cytotoxických T-lymfocytů.

QuantiFERON-CMV je test pro stanovení odpovědi cytotoxických T-lymfocytů na peptidové antigeny, které simulují bílkoviny CMV. Peptidy CMV jsou cíleny pro CD8+ T-bunky, včetně A1, A2, A3, A11, A23, A24, A26, B7, B8, B27, B35, B40, B41, B44, B51, B52, B57, B58, B60 a Cw6 (A30, B13) haplotypy HLA třídy I pokrývající > 98 % lidské populace.

Krev osob infikovaných virem CMV obvykle obsahuje lymfocyty CD8+, které tyto antigeny rozpoznají. Tento proces rozpoznání zahrnuje vytvoření a sekreci cytokinu, IFN-γ. Detekce a následná kvantifikace IFN-γ tvoří základ tohoto testu.