QuantiFERON TB
Interferon gama (Plasma/ T-lymfocyty - M. TBC; arb. látková konc. [kU/l] EIA)

Lokální kód: 884 Zkratka: QFre
Kód VZP rutina: 82241 Statim:
Kód NČLP 18201

Princip stanovení ELISA
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Speciální 4 zkumavky pro quantiferon
Odebrané množství: 4 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až čtvrtek Odezva: do týdne
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Zkumavky by v době plnění krví měly mít teplotu od 17 °C do 25 °C.
Zkumavky na odběr krve QFT-Plus je možné použít až do nadmořské výšky 810 metrů
nad mořem.
Vzhledem k tomu, že krev do zkumavek o objemu 1 ml vtéká relativně pomalu, udržujte
zkumavku na jehle po dobu 2–3 sekund, dokud není zkumavka zjevně naplněna. Tím se
zajistí odběr správného objemu krve.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Transportovat ihned do laboratoře.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Maximální čas od získání do zpracování vzorku 16 hodin při teplotě 18 - 37 °C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 16 hodina
Stabilita při -20°C

Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.
Jednotka: Kvalitativní hodnocení.

QuantiFERON TB Gold Plus (QFT-Plus)

Detekce in vitro stimulace T lymfocytů specifickými antigeny

 

Tuberkulóza je nakažlivé onemocnění způsobené infekcí mikroorganizmy M. tuberculosis (MTB) (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum), které se typicky přenáší na nové hostitele vzduchem v podobě kapének šířených od pacientů s tuberkulózou plic.

Latentní tuberkulóza (LTBI) je nenakažlivý asymptomatický stav, který přetrvává u některých osob, u nichž se onemocnění tuberkulózou může rozvinout o několik měsíců nebo let později. Hlavním účelem diagnostikování LTBI je zvážit léčbu pro prevenci rozvoje tuberkulózy.

LTBI musí být odlišena od aktivní tuberkulózy, což je stav, který obvykle zasahuje plíce a dolní cesty dýchací, ale postiženy mohou být i jiné orgánové soustavy. Tuberkulóza je diagnostikována na základě anamnézy, fyzických, radiologických, histologických a mykobakteriologických nálezů.

 

QFT-Plus je test buněčné imunitní odpovědi na peptidové antigeny, které simulují mykobakteriální bílkoviny. Tyto bílkoviny, ESAT-6 a CFP-10, chybí u všech kmenů BCG a většiny netuberkulózních mykobakterií s výjimkou M. kansasii, M. szulgai a M. marinum. Krev osob infikovaných komplexem MTB obvykle obsahuje lymfocyty, které tyto a jiné mykobakteriální antigeny rozpoznají. Tento proces rozpoznání zahrnuje vytvoření a sekreci cytokinu, IFN-γ. Detekce a následná kvantifikace IFN-γ tvoří základ tohoto testu.

 

QFT-Plus obsahuje dvě odlišné zkumavky s antigenem TB:

  • zkumavku TB Antigen 1 (TB1)
  • zkumavku TB Antigen 2 (TB2).

Obě zkumavky obsahují peptidové antigeny z antigenů spojené s komplexem MTB, ESAT-6 a CFP-10.

Zkumavka TB1 obsahuje peptidy ke zjištění buněčných imunitních odpovědí z CD4+ T-pomocných lymfocytů.

Zkumavka TB2 obsahuje dodatečnou sadu peptidů zaměřenou na odpověd z CD8+ cytotoxických T-lymfocytů.

V přirozené historii MTB infekce hrají CD4+ T-buňky důležitou úlohu v imunologické kontrole prostřednictvím jejich sekrece cytokinu IFN-γ.

CD8+ T-buňky se účastní základní obrany před infekcí MTB produkcí IFN-γ a dalších rozpustných faktorů, které aktivují makrofágy k potlačení růstu MTB, ničení infikovaných buněk nebo přímým rozkladem MTB uvnitř buněk.

CD8+ buňky specifické pro MTB byly detekovány u subjektů s LTBI a s aktivní TBC, kde lze často nalézt buňky CD8+ produkující IFN-γ. Kromě toho mohou souviset s nedávnou expozicí MTB. Dále CD8+ T-buňky specifické pro MTB produkující IFN-γ byly také detekovány u subjektů s aktivní TBC se souběžnou infekcí HIV a u malých dětí s onemocněním TBC.