Anti-Infliximab v séru
Anti-Infliximab (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

Lokální kód: 865 Zkratka: aIFX
Kód VZP rutina: 91251 Statim:
Kód NČLP 18025

Princip stanovení ELISA
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do dvou týdnů
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: K3-EDTA plazma
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 24 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ <3 arb.j.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.
Jednitky: IP.

Infliximab – biologický léčivý přípravek

 

Infliximab (Remicade®) je chimérická monoklonální protilátka, která se používá při léčbě autoimunitních poruch. Infliximab snižuje množství aktivního lidského tumor nekrotizujícího faktoru alfa (hTNFa) v organismu tím, že se na něj váže a znemožňuje tak jeho signalizaci pro receptory TNFa na povrchu různých druhů buněk. TNFa je jedním z hlavních cytokinů, který spouští a udržuje zánětlivé reakce.

Infliximab (Remicade®) se používá pro léčbu psoriázy, Crohnovy choroby, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a ulcerózní kolitidy a je schválen úřadem FDA.

 

Jednou z hlavních obav je přes rozšířené používání tohoto přípravku potenciální tvorba protilátek proti infliximabu (Remicade®), které mohou zpětně narušovat účinnost infliximabu, což se posuzuje hlavně podle pozorování relapsu známek a příznaků onemocnění, a které mohou vyžadovat zvýšení dávky nebo případně ukončení léčby.

V tomto kontextu má prokázání protilátek proti infliximabu během léčby tímto přípravkem prvořadý význam a monitorování přítomnosti a/nebo kvantifikace specifických protilátek během klinických hodnocení je významné pro sledování režimu léčby.