Anti-DFS70 v séru metodou CIA
Anti-DFS70 IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Lokální kód: 875 Zkratka: dfs
Kód VZP rutina: 91261 Statim:
Kód NČLP 18020

Princip stanovení CIA
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do dvou týdnů
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické, ikterické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 8 hodina
Stabilita při 4-8°C 2 den
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.
Jednotka: CU

Anti-DFS70

 

Antinukleární protilátky se vyskytují s vysokou četností u pacientů se systémovými onemocněními pojiva nebo revmatickými chorobami.

V devadesátých letech byl během sledování antinukleárních protilátek u pacientů s intersticiální cystitidou a chronickým únavovým syndromem prvně identifikován autoantigen nazvaný DFS70 (Dense fine speckled 70 kDa). Později bylo zjištěno, že je totožná s nově objeveným genem pojmenovaný TCp75 (transkripční koaktivátor p75) a LEDGFp75 (růstový faktor odvozený od epitelu oční čočky. Počáteční studie naznačovaly, že LEDGFp75 je růstový faktor pro epiteliální buňky čočky. Nicméně nyní je již známo, že tento protein je přítomen v dalších savčích buňkách, kde hraje roli, která spíše souvisí se stresovou protekcí než s funkcí růstového faktoru.

Protilátky proti autoantigenu DFS70 jsou převážně IgG izotypu. Na imunoblotu se tyto protilátky váží na protein v oblasti 70-75 kD. Fluorescenční mikroskopií mohou být protilátky vizualizovány na HEp-2 buňkách jako hustý jemně zrnitý typ fluorescence v jádrech buněk, které jsou v interfázi, typicky bez barvení jadérek, a zároveň zde bývá detekována zvýšená intenzita fluorescence kondenzovaných mitotických chromozomů - metafázní destičky.

Přítomnost anti-DFS70 byla doposud prokázána např. u pacientů s intersticiální cystitidou, pacientů s atopickou dermatitidou, zdravých lidí a pacientů bez známek systémového onemocnění, pacientů s rakovinou prostaty, dětských pacientů – juvenilní lokalizovaná sklerodermie, juvenilní dermatomyozitida, dětský SLE, difuzní kožní systémová skleróza, celiakie a juvenilní idiopatická artritida, pacientů s trombofilií. Lze tyto protilátky nalézt u zdravých jedinců a pacientů s různými i zánětlivými onemocněními, které nemají charakter systémových, nacházíme často vysoké titry.