Presepsin v plazmě
Presepsin (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

Lokální kód: 378 Zkratka: pPRE
Kód NČLP 18011
Synonyma: sCD14-ST

Princip stanovení Chemiluminiscenční imunoanalýza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry EDTA plazma, plná krev
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Vzorky plné krve musí být analyzovány do 4 hodin od odběru.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 3 den
Stabilita při -20°C 270 den
Poznámka ke stabilitě Po rozmražení musí být vzorky centrifugovány při 2500-3000 x g po dobu 10 minut. Nedoporučuje se analyzovat opakovaně rozmražené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ 92 320 ng/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

P – Presepsin (ng/l)

 

Charakteristika

Presepsin je solubilní N-terminální fragment molekuly CD14 (sCD14 ST) o velikosti 13 kDa. V organismu je přítomný ve dvou formách – membránové (na monocytech a makrofázích) a solubilní, sekretované hepatocyty a detekovatelné v krvi. Fyziologickou funkcí je identifikace antigenů bakterií, virů a plísní a následná aktivace signální dráhy sprostředkované toll-like receptory. Hlavními rozeznávanými antigeny jsou lipopolysacharid, lipoteichoová kyselina a další lipoproteiny mikroorganismů. Po fagocytóze mikroorganismu a aktivaci TLR signální dráhy je CD14 odloučen z membrány monocytů do cirkulace, kde může být detekován. Uvedený mechanizmus nejspíše není závislý na cytokinové regulaci.

Předpokládá se, že eliminace presepsinu je převážně renální, s volnou filtrací a následnou tubulární reabsorpcí.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Nejsou uváděny.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika akutních zánětlivých stavů a sepse. Monitorování kritických stavů.

 

Výpovědní hodnota

V literatuře jsou uváděny různé hodnoty cut off pro rozlišení SIRS a sepse. Koncentrace u obou stavů se však částečně překrývají [1,2,3,4]. Orientačně lze pro interpretaci využít následující hodnoty:

  • V příbalovém letáku výrobce se doporučuje cut off 327 ng/l.
  • Romualdo et al. uvádí 94% pozitivní prediktivní hodnotu pro cut off 729 ng/l [4]

 

Koncentrace Presepsinu lze také využít pro stanovení prognózy, rizika MODS a monitoraci septických stavů. Presepsin koreluje s mortalitou a skórovacími systémy (SOFA, APACHE II) [2,3].

 

Zvýšené koncentrace Presepsinu jsou přítomné u pacientů starších 70 let i bez zjevné přítomnosti zánětlivého stavu [5]. Při výrazně snížené glomerulární filtraci (CKD/AKI) je diagnostická hodnota markeru omezená.

 

Zdroje informací

[1] Liu B., Chen Y.X., Yin Q., Zhao Y.Z., Li C.S.: Diagnostic value and prognostic evaluation of presepsin for sepsis in an emergency department. Crit Care 2013;17:R244.

[2] Ulla M., Pizzolato E., Lucchiari M., Loiacono M., Soardo F., Forno D., et al.: Diagnostic and prognostic value of presepsin in the management

of sepsis in the emergency department: a multicenter prospective study. Crit Care 2013;17:R168.

[3] Endo S, Suzuki Y., Takahashi G., Shozushima T., Ishikura H., Murai A., et al.: Usefulness of presepsin in the diagnosis of sepsis in a multicenter prospective study. J Infect Chemother 2012;18:891–7.

[4] Romualdo L.G., Torrella P.E., González M.V., Sánchez R.J., Holgado A.H., Freire A.O., Acebes S.R., Otón M.D.: Diagnostic accuracy of presepsin (soluble CD14 subtype) for prediction of bacteremia in patients with systemic inflammatory response syndrome in the Emergency Department. Clinical Biochemistry 47 (2014) 505–508.

[5] Chenevier-Gobeaux C., Trabattoni E., Roelens M., Borderie D., Claessens Y.E.: Presepsin (sCD14-ST) in emergency department: the need for adapted threshold values? Clin Chim Acta 427: 34–36., 2014, doi:10.1016/j.cca.2013.09.019 PMID: 24076253