Propeptid prokolagenu III N-terminálny v séru
Propeptid prokolagenu III N-term. (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

Lokální kód: 343 Zkratka: PIII
Kód VZP rutina: 93253 Statim:
Kód NČLP 17961
Synonyma: PIIINP

Princip stanovení Chemiluminometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: dle počtu vzorků, min. 1x týdně

Pokyny k odběru vzorku: Není možný odběr do jiné odběrové nádobky.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 48 hodina
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Na delší dobu je možné vzorky skladovat při teplotě pod -20 °C.
Vzorky se zmrazují nejvíc 4x.

Základní informace k analytu:
Poznámky k interpretaci výsledků jsou uvedeny v relevantním textu.

 

 

ELF score

 

Charakteristika

Do výpočtu ELF score jsou zahrnuty sérové koncentrace cirkulujících markerů metabolismu hepatální extracelulární matrix - kyseliny hyaluronové (HA), amino-terminálního propeptidu prokolagenu III (PIIINP) a tkáňového inhibitoru metaloproteinázy 1 (TIMP-1)

 

ELF score = 2,494 + 0,846 x ln(konc. HA) + 0,751 x ln(konc. PIIINP) + 0,394 x ln(konc. TIMP-1)

 

Pro výpočet je možné použít kalkulátor zde:  OKB_Výpočtové vztahy

 

Indikace vyšetření

Diagnostika hepatální fibrózy, odhad stadia fibrotické přestavby jater. Odhad prognózy pacientů s chronickým onemocněním jater.

 

Výpovědní hodnota

ELF score je jedním z pomocných markerů pro odhad fibrotického postižení jater u různých skupin pacientů s chronickým jaterním onemocněním (HCV infekce, non-alkoholická steatohepatitida, primární biliární cirhóza). Parametr má též prognostickou hodnotu.

 

ELF score

Stadium fibrotického postižení jater

pod 7,7

Žádné / mírné

7,7 – 9,7

Střední

nad 9,8

Těžké

 

V rámci fyziologických variací je přítomna závislost hodnot na pohlaví (u žen mírně nižší hodnoty) a vzestup s věkem.

 

Zdroje informací

Lichtinghagen R. et al.: the enhanced Liver Fibrosis (ELF) score: normal values, influence factors and proposed cut off values.

Příbalový leták metody, Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

www.enclabmed.cz