Vápník ionizovaný v materiálu z CVVH
Ca ionizované (Krev(CVVH); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Lokální kód: 1239 Zkratka: Ca-C
Kód VZP rutina: Statim: 81141
Kód NČLP 17747
Synonyma: Kalciový kationt - CVVH
Vápenatý kationt - CVVH
Ionizované kalcium - CVVH

Princip stanovení Přímá potenciometrie pomocí ISE
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Vyšetření se provádí v krvi s příměsí citrátu z kontinuálního hemodyalizačního přístroje (CVVH, CVVHD, CVVHDF).
Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný ihned po náběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Preanalytická fáze zohledňuje požadavky systému multiFiltrate.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ 0,2 0,34 mmol/l
Zdroj referenčních mezí: výrobce systému multiFiltrate firma Fresenius Medical Care.