Vyšetření % PRA - WL
Anti-HLA (panel 50) (S; num. podíl [1] test cytotoxický)

Lokální kód: Zkratka: PRA5
Kód NČLP 17363

Princip stanovení Komplement-dependentní mikrolymfocytotoxický test (CDC)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 10 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: 1x za 2 měsíce
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Příjem vzorků: pavilon Z4, 1. patro, místnost Z42001, tel. 2350
Vyšetření je dostupné pouze pro příjemce ledvin (i kombinace) před a po zařazení na čekací listinu a to organizovaně 4x ročně až do transplantace

Pokyny k odběru vzorku: Může být použita i zkumavka na odběr srážlivé krve bez separačního gelu. Vzorky se zasílají ve formě séra 4x ročně v předem stanovených termínech.
Odběr by se měl provádět před případnou dialýzou. V případě léčby pacienta imunosupresí (ATG, Camptah, Rituximab) mohou být výsledky falešně pozitivní. Léčbu imunosupresí a podání transfúze během posledních 3 měsíců uvést na žádanku.
Jiné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi a přípravu pacienta nejsou.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Vzorky se posílají ve formě séra s hromadnou žádankou v předem stanovených termínech 4x ročně (informace na oddělení).

Maximální čas od získání do zpracování 24 hodina při 8 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Pokud není možno dodat vzorek do druhého dne, je nutno separovat sérum a uskladnit jej při -20 °C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 10 rok
Poznámka ke stabilitě Sérum by se nemělo opakovaně rozmrazovat.

Procento protilátek vyjadřuje pravděpodobnost, že příjemce bude mít přítomné anti-HLA protilátky proti náhodně vybranému jedinci z populace (dárci orgánů).

Kategorie pacienta PRA
Hypersenzibilizovaný 80-100%
Středně senzibilizovaný 20-79%
Nesenzibilizovaný 0-19%
Základní informace k analytu:

Indikace: Čtvrtletní stanovení přítomnosti cytotoxických HLA-specifických protilátek u pacientů zařazených na čekací listině na transplantaci ledviny a kombinovanou transplantaci (např.: pankreatu a ledviny)