Vyšetření % PRA
Anti-HLA (panel 30) (S; num. podíl [1] test cytotoxický)

Lokální kód: Zkratka: PRA3
Kód NČLP 17361

Princip stanovení Komplement-dependentní mikrolymfocytotoxický test (CDC)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 3 týdnů od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Příjem vzorků: pavilon Z4, 1. patro, místnost Z42001, tel. 2350
Pokud jsou požadována i další vyšetření (např. typizace), doba odezvy se může prodloužit - výsledky jsou vydávány naráz.

Pokyny k odběru vzorku: Může být použita i zkumavka na odběr srážlivé krve bez separačního gelu.
Odběr by se měl provádět před případnou dialýzou. V případě léčby pacienta imunosupresí (ATG, Camptah, Rituximab) mohou být výsledky falešně pozitivní. Léčbu imunosupresí a podání transfúze během posledních 3 měsíců uvést na žádanku.
Jiné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi a přípravu pacienta nejsou.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve

Maximální čas od získání do zpracování 24 hodina při 8 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Pokud není možno dodat vzorek do druhého dne, je nutno separovat sérum a uskladnit jej při -20°C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 10 rok
Poznámka ke stabilitě Sérum by se nemělo opakovaně rozmrazovat.

Procento protilátek vyjadřuje pravděpodobnost, že příjemce bude mít přítomné anti-HLA protilátky proti náhodně vybranému jedinci z populace (dárci orgánů).

Kategorie pacienta PRA
Hypersenzibilizovaný 80-100%
Středně senzibilizovaný 20-79%
Nesenzibilizovaný 0-19%
Základní informace k analytu:

Indikace: Stanovení přítomnosti cytotoxických HLA-specifických protilátek v séru