Cholesterol non HDL
Cholesterol non-HDL - výpočet (S; látková konc. [mmol/l] výpočet)

Lokální kód: 42 Zkratka: nHDL
Kód NČLP 17357
Synonyma: non HDL cholesterol

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Výpočtová metoda, výpočet je identický pro vzorky séra i plazmy.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žadné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 2 3,8 mmol/l
Zdroj rozmezí: Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ECS/ EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií z r. 2011