Holotranskobalamin v séru
Holotranskobalamin (S; látková konc. [pmol/l] CMIA)

Lokální kód: 94 Zkratka: sB12
Kód VZP rutina: 93213 Statim:
Kód NČLP 17344
Synonyma: Aktivní Vitamin B12
Vitamin B12
B12 aktiv.
Vitamín B12 - aktivní

Princip stanovení Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích(CMIA)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Čtvrtek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Podávání preparátů s obsahem vitaminu B12.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 16 hodina
Stabilita při 4-8°C 3 den
Stabilita při -20°C 180 den
Poznámka ke stabilitě Vzorky lze opakovaně zmrazit / rozmrazit maximálně3x a po rozmražení musejí být promíchány a centrifugovány. Zdroj: příbalová informace.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 25,1 165 pmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj: příbalová informace

 

S – Holotranskobalamin (aktivní B12)

 

Charakteristika

Vitamin B12 - Kobalamin je souhrnný název pro skupinu ve vodě rozpustných vitaminů patřících do skupiny korinoidů. Základem molekuly je korinové jádro (3 pyrrolinové a 1 pyrrolidinový kruh) s centrálně vázaným atomem kobaltu. Jsou syntetizovány výhradně bakteriemi (u člověka střevní E.coli), jejich zdrojem jsou živočišní tkáně a produkty (maso, vejce, mléko, játra) kde se vyskytují ve vázané formě (methyl-, adenosyl-kobalamin). Pro resorpci v epitelu střeva je nutná přítomnost specifického glykoproteinu – vnitřního faktoru produkovaného parietálními buňkami žaludku. Vitamin B12 se v organismu vyskytuje ve vazbě na transkobalaminy I a III (zásobní forma v plazmě a játrech, 70-90%) anebo na transportní transkobalamin II (aktivní forma, 10-30%).

Metoda používaná PLM IKEM stanovuje koncentraci holotranskobalaminu (komplex transkobalamin II + vitamin B12), který představuje biologicky aktivní formu.

 

Fyziologické funkce vitaminu B12

·         Koenzym při přeměně homocysteinu na methionin (nezbytný pro syntézu myelinu), obnovení zásoby tetrahydrofolátu (klíčová role v konverzi kyseliny listové na aktivní metabolity).

·         Koenzym při syntéze deoxyribonukleotidů a přeměně methymalonyl-Co-A na sukcinyl-Co-A, metabolizmu cholesterolu, valinu, izoleucinu, propionátu.

   

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

15%

Interindividuální variabilita (CVg)

69%

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,22

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

46,5%

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 100 pmol/l)

46,5pmol/l

Poločas eliminace

6 dnů,

 

Poznámka k poločasu eliminace

Zdroj:podle Reizenstein 1959 (pro injikovaný vit. B12)

 

Indikace vyšetření

Diferenciální diagnostika megaloblastových anémií, neuropsychiatrické symtopmatologie.

Onemocnění žaludku (chronická atrofická gastritida) a terminálního ilea (Crohnova nemoc, st.p. resekci atd.). Chronický etylismus, vegetariánství a další stavy spojené s malnutricí.

 

Výpovědní hodnota

Deficit vitaminu B12 může být důsledkem sníženého příjmu v potravě (vegetariánství), kompetice o vitamin B12 ve střevě (syndrom slepé kličky, parazity), častější je však porucha absorpce (atrofická gastritida, terminálního ilea a pankreatu), vzácný je vrozený defekt syntézy transkobalaminů.

Vzhledem k velké zásobě kobalaminu v organismu (plazma + játra), se jeho deficit projeví až po několika letech.

Pokles koncentrace aktivní formy – holotranskobalaminu je první známkou deficitu B12, předchází snížení celkového vitaminu B12. 

 

Megaloblastová anémie vzniká primárně důsledkem poruchy syntézy nukleových kyselin (adenosylkobalamin je kofaktorem ribonukleotid - reduktáz)  a sekundárně poruchou konverze kyseliny listové na její aktivní formu - tetrahydrofolát (nezbytný pro syntézu thymidinu a purinových bazí) při vyzrávání erytrocytů.

 

Sekundárním důsledkem deficitu vitaminu B12 je hyperhomocysteinémie.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

L. Thomas et al.: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books, 1998.

B. Matouš et al.: Základy lékařské chemie a biochemie, Galén, 2010.