Glomerulární filtrace CKD-EPI
eGFR (CKD-EPI kreat.) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] výpočet)

Lokální kód: 169 Zkratka: EPI
Kód NČLP 17339
Synonyma: CKD-EPI

Princip stanovení Výpočet
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Výpočet glomerulární filtrace podle vzorce CKD-EPI
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Výška, váha

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda
Stabilita vzorků

Podle doporučení KDIGO 2012 - Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of
Chronic Kidney Disease je CKD -EPI preferovanou rovnicí pro výpočet GFR.
Základní informace k analytu:

 

Odhad GFR podle rovnice CKD – EPI

 

Rovnici publikoval v roce 2009 Levey. Byla odvozena na základě dat z 10 studií s celkem 8254 účastníky. Je určena k odhadu glomerulární filtrace ze 4 proměnných (standardizovaný sérový kreatinin, věk, pohlaví, rasová příslušnost). Výsledek je přepočten na standardní povrch těla (1,73m2).

Je součástí guidelines KDIGO 2012 pro diagnostiku a management pacientů s chronickým renálním oenocnéním kde je doporučována jako základní nástroj pro odhad glomerulární filtrace.

Hodnoty GFR vypočtené na základě CKD-EPI jsou přesnější a ve všobecnosti vyšší v porovnání s MDRD.

 

Originální rovnice CKD – EPI používaná PLM – SBL IKEM. Kalkulátor je  k dispozici zde

 

eGFR (ml/min/1,73m2) = 141 × min(Scr/κ, 1)α × max(Scr/κ, 1)-1.209 × 0.993Age × f × k 

 

F = 1.018 pro ženy, 1 pro muže

K= 1.159 pro černou populaci, 1 pro ostatní

Scr = sérový kreatinin

κ = 0.7 pro ženy, 0.9 pro muže

α = -0.329 pro ženy a -0.411 pro muže,

min = minimum Scr/κ nebo 1

max =maximum Scr/κ nebo 1

Pro přepočet na ml/s/1,73m2 se výsledek násobí  0,0167.

 

Různé úpravy CKD EPI pro bílou populaci (výsledky v ml/s/1,73m2)

Pohlaví

Kreatinin (µmol/l)

Výpočet

Ženy

≤62

GFR = 144 × (Scr/62)-0.329 × (0.993)Age x 0,0167

>62

GFR = 144 × (Scr/62)-1.209 × (0.993)Age x 0,0167

Muži

≤80

GFR = 141 × (Scr/80)-0.411 × (0.993)Age x 0,0167

>80

GFR = 141 × (Scr/80)-1.209 × (0.993)Age x 0,0167

Převzato od: Levey AS, Stevens LA, Schmid CH et al. A new equation to estimate

glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009, 150, p.604–612.

 

Indikace: odhad glomerulární filtrace ze sérového kreatininu u dospělých pacientů

 

Výpovědní hodnota:

  • Přesnější odhad glomerulární filtrace než MDRD

o    Menší odchylka (bias) od měřených hodnot GFR než MDRD zejména při GFR >1 ml/s/1.73 m2

o    Nižší falešná pozitivita u pacientů s chronickým renálním onemocněním

  • Lepší predikce mortality (kardiovaskulární i obecné) a terminální fáze renálního selhání (ESRD)
  • Pro zlepšení přesnosti odhadu GFR jsou podobně jako u MDRD vypracovány modifikace pro různé rasové a etnické skupiny populace, které by měli být ve specifikých případech preferovány.
  • Pro výpočet je nutné použít metodu pro stanovení kreatininu která je mezinárodně standardizovaná (návaznost na referenční materiál).
  • Limity spočívají v biologických vlastnostech kreatininu (zejména závislost na svalové hmotě)

·         Indikace a omezení jednotlivých odhadů GFR jsou shrnuty zde:  SBL_Odhady GFR a  SBL_Odhady GFR příklady

 

 

Zdroje:

Levey AS, Stevens LA, Schmid CH et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009, 150, p.604–612.

KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease