Bazofil aktivovaný včelou medonosnou
Bazofil aktivovaný včelou medonosnou (Apis mellifera)* (Basofily(B); num. podíl [%] cytometrie průtoková)

Lokální kód: 1513 Zkratka: bi1
Kód NČLP 17334

Princip stanovení Průtoková cytometrie


Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků

Základní informace k analytu:

Test aktivace bazofilů

 

Princip metody

Test aktivace bazofilů je určen pro testování IgE mediované alergie (reakce I.typu). Test je založen na reakci IgE protilátek vázaných na povrchu bazofilů s testovaným alergenem. V případě navázání alergenu na IgE a přemostění dvou IgE molekul dojde k vyslání aktivačního signálu do buňky a uvolnění obsahu granulí. Zároveň při splynutí membrány granulí s cytoplazmatickou membránou dochází k expresi znaku CD63, který je přítomen na membráně granulí. Bazofily jsou charakterizované na základě granularity a znaku CD203c, který je exprimován na cytoplazmatické membráně. Měření se provádí pro vybrané alergeny na průtokovém cytometru.

 

Hodnocení

Pro analýzu je nezbytné, aby byl pacient schopen aktivace v pozitivní kontrole. Hodnocení testu není možné provést, pokud pozitivní kontrola vykazuje méně než 20 % aktivovaných bazofilů.  Zhruba 10 % pacientů této aktivace v pozitivní kontrole není schopno (nonresponder), potom není možno výsledek analýzy alergenů vydat. Jako aktivovaný příslušným alergenem je možno hodnotit výsledek ≥ 15 % pozitivních bazofilů (CD203c+CD63+). Jako silně aktivovaný je možno hodnotit výsledek ≥ 30 % pozitivních bazofilů.

 

 

Test aktivace bazofilů

Laboratorní číslo

BAT arašíd

1501

BAT lískový ořech

1502

BAT vaječný bílek

1503

BAT krab

1504

BAT jablko

1505

BAT kiwi

1506

BAT banán

1507

BAT rajče

1508

BAT mrkev

1509

BAT celer

1510

BAT paprika

1511

BAT pepř černý

1512

BAT včela (apis mellifera)

1513

BAT vosa (vespula spp.)

1514

BAT pes

1515

BAT kočka

1516

BAT Dermatophagoides pter.

1517

BAT Dermatophagoides farinae

1518

BAT Alternaria alternata

1519