Bazofil aktivovaný alergenem v krvi
Bazofil aktivovaný arašídem* (Basofily(B); num. podíl [%] cytometrie průtoková)

Lokální kód: 1501 Zkratka: bf13
Kód VZP rutina: 91439 Statim:
Kód NČLP 17302

Princip stanovení Průtoková cytometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Denně v prac.dny při příjmu materiálu do 12 h.
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Bazofily některých pacientů nejsou schopny se aktivovat v pozitivní kontrole (tzv. nonresponder). U těchto pacientů nelze test aktivace bazofilů alergenem provést.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Odběr chránit před chladem.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 6 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Funkční test - náběr nutno doručit co nejdříve do laboratoře průtokové cytometrie. Stabilita vzorku je maximálně 6 hodin. Odběr je nutno důsledně chránit před chladem. Příjem odběrů je ve všedních dnech do 12.30 na centrálním příjmu PLM.

Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Konsenzus IKEM.
Jednotka: %
Pojišťovna - aktivovaný bazofil je charakterizován pomoví dvou CD znaků (CD203c a CD63). Proto je kod pojišťovny 91 439 (imunofenotypizace buněčných subpopulací dle povrchových znaků-průtoková cytometrie) vykazován 2x.

Test aktivace bazofilů

 

Princip metody

Test aktivace bazofilů je určen pro testování IgE mediované alergie (reakce I.typu). Test je založen na reakci IgE protilátek vázaných na povrchu bazofilů s testovaným alergenem. V případě navázání alergenu na IgE a přemostění dvou IgE molekul dojde k vyslání aktivačního signálu do buňky a uvolnění obsahu granulí. Zároveň při splynutí membrány granulí s cytoplazmatickou membránou dochází k expresi znaku CD63, který je přítomen na membráně granulí. Bazofily jsou charakterizované na základě granularity a znaku CD203c, který je exprimován na cytoplazmatické membráně. Měření se provádí pro vybrané alergeny na průtokovém cytometru.

 

Hodnocení

Pro analýzu je nezbytné, aby byl pacient schopen aktivace v pozitivní kontrole. Hodnocení testu není možné provést, pokud pozitivní kontrola vykazuje méně než 20 % aktivovaných bazofilů.  Zhruba 10 % pacientů této aktivace v pozitivní kontrole není schopno (nonresponder), potom není možno výsledek analýzy alergenů vydat. Jako aktivovaný příslušným alergenem je možno hodnotit výsledek ≥ 15 % pozitivních bazofilů (CD203c+CD63+). Jako silně aktivovaný je možno hodnotit výsledek ≥ 30 % pozitivních bazofilů.

 

 

Test aktivace bazofilů

Laboratorní číslo

BAT arašíd

1501

BAT lískový ořech

1502

BAT vaječný bílek

1503

BAT krab

1504

BAT jablko

1505

BAT kiwi

1506

BAT banán

1507

BAT rajče

1508

BAT mrkev

1509

BAT celer

1510

BAT paprika

1511

BAT pepř černý

1512

BAT včela (apis mellifera)

1513

BAT vosa (vespula spp.)

1514

BAT pes

1515

BAT kočka

1516

BAT Dermatophagoides pter.

1517

BAT Dermatophagoides farinae

1518

BAT Alternaria alternata

1519