Crossmatch FACS-T
Cross match HLA FACS-T (S; Inkompatibilita [-] cytometrie průtoková)

Lokální kód: Zkratka: FCMT
Kód NČLP 17290

Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Následující den
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Výše jsou uvedeny jen pokyny k odběru vzorku od pacienta. K vyšetření je však nutné odebrat i dárce. Další pokyny k odběru, pokyny k odběru dárce a k transportu viz Pokyny pro odd.
Odběr by se měl provádět před případnou dialýzou. V případě léčby pacienta imunosupresí (ATG, Camptah, Rituximab) mohou být výsledky falešně pozitivní. Léčbu imunosupresí a podání transfúze během posledních 3 měsíců uvést na žádanku.
Jiné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi a přípravu pacienta nejsou.
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro vyšetřování HLA-specifických Ab

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Pokud není možno dodat vzorek do druhého dne, je nutno separovat sérum a uskladnit jej při -20°C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 10 rok
Poznámka ke stabilitě Sérum by se nemělo opakovaně rozmrazovat.

Základní informace k analytu:

 

Indikace:

  • Vyloučení protilátkami zprostředkované rejekce před transplantací orgánů od žijících dárců
  • Diagnostika protilátkami zprostředkované rejekce po transplantaci