Crossmatch CDC
Cross match HLA (S; Inkompatibilita [-] test cytotoxický)

Lokální kód: Zkratka: CDCM
Kód NČLP 17286

Princip stanovení Komplement-dependentní mikrolymfocytotoxický test (CDC)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Statimová odezva (ACM před Tx) závisí na dostupnosti materiálu od kadaverózního dárce, výsledky jsou hlášeny jako předběžné.
Rutinní odezva crossmatche (AUCM, ACM po Tx, ACM před TX od živého dárce) je do 2 pracovních dní. Expedice výsledku však probíhá až po dokončení souvisejících vyšetření na žádance, tj. % PRA, HLA typizace nebo jiných.

Pokyny k odběru vzorku: Výše jsou uvedeny jen pokyny k odběru vzorku od pacienta. K vyšetření je však nutné odebrat i dárce - u zemřelého dárce odběry zajišťují koordinátorky SOO IKEM, u žijícího dárce se jedná o odběr krve v heparinu. Podrobné informace na oddělení OIG.
Odběr by se měl provádět před případnou dialýzou. V případě léčby pacienta imunosupresí (ATG, Camptah, Rituximab) mohou být výsledky falešně pozitivní. Léčbu imunosupresí a podání transfúze během posledních 3 měsíců uvést na žádanku.
Jiné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi a přípravu pacienta nejsou.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Rutinní příjem (AUCM, ACM před Tx od živého dárce): laboratoř č. Z4 3025, pav. Z4, tel. 2355
Rutinní příjem (ACM po Tx): laboratoř G2019, pav. G, tel. 2345
Statimový příjem (ACM před Tx od zemřelého dárce): laboratoř G2019, pav. G, tel. 2345
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Standardní crossmatch (CM) test je komplement-dependentní mikrolymfocytotoxický test (CDC) pro určení přítomnosti protilátek proti neshodným antigenům dárce orgánu.

Maximální čas od získání do zpracování 24 hodina při 8 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Pokud není možno dodat vzorek do druhého dne, je nutno separovat sérum a uskladnit jej při -20°C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 10 rok
Poznámka ke stabilitě Sérum by se nemělo opakovaně rozmrazovat.

Standardní crossmatch (CM) test je komplement-dependentní mikrolymfocytotoxický test (CDC) pro určení přítomnosti protilátek proti neshodným antigenům dárce orgánů.
Přítomnost IgG protilátek proti neshodným (většinou HLA) antigenům dárce je kontraindikací pro transplantaci ledviny.
Základní informace k analytu:

Indikace: Stanovení přítomnosti cytotoxických protilátek proti neshodným antigenům potenciálního dárce orgánu (možné vyšetřit před i po transplantaci, pokud je dostupný materiál dárce).

Autologní crossmatch – pro stanovení přítomnosti cytotoxických autoprotilátek.