Specifita anti-HLA protilátek (Luminex)
Anti-HLA specifikace (S; seznam přítomností [-] cytometrie průtoková)

Lokální kód: Zkratka: LSA
Kód NČLP 17272

Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do dvou týdnů
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud je požadováno více vyšetření současně, expedice výsledků probíhá až po dokončení souvisejících testů na žádance, tj. % PRA, HLA typizace nebo jiných.
V některých případech se může doba odezvy prodloužit (např.: vysoké pozadí vzorku, fenomém prozóny, dotypizování dárce apod.)
C1q test je prováděn pouze 1x týdně - doba odezvy tedy může být prodloužena.
Při screeningovém vyšetření čekací listiny příjemců ledvin 1x ročně je doba odezvy 2 měsíce.

Pokyny k odběru vzorku: Může být použita i zkumavka na odběr srážlivé krve bez separačního gelu.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve

Maximální čas od získání do zpracování 24 hodina při 22 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Pokud není možno dodat vzorek do druhého dne, je nutno separovat sérum a uskladnit jej při -20°C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 10 rok
Poznámka ke stabilitě Sérum by se nemělo opakovaně rozmrazovat.

Základní informace k analytu:

Indikace:

  • Stanovení donor specifických protilátek před / po transplantaci
  • Stanovení zakázaných antigenů před retransplantací
  • Diagnostika protilátkami zprostředkované rejekce po transplantaci