Procento nezralých trombocytů v krvi
Trombocyty (nezralá frakce) (Trombocyty(B); num. podíl [%] fotoopt. (laser))

Lokální kód: 1367 Zkratka: IPF
Kód NČLP 17265

Princip stanovení Optický princip
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření, a to jen na telefonické vyžádání.

V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek laboratoř nemůže výsledky zaručit.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Maximální čas od získání do zpracování 5 hodina při 22 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 18R 2,00 9,00 %
18R 1D 99R+ 1,10 6,10 %
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Doporučení laboratorní sekce.

Parametr IPF (frakce nezralých trombocytů) je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření.

IPF mohou předpovídat nastupující obnovu produkce PLT o 1-2 dny. K jejich detekci lze použít metodu optického stanovení THR. Vysoké procento IPF: zvýšená ztráta nebo spotřeba krevních destiček je kompenzována zvýšenou produkcí (ITP, TTP, sepse, DIC).

Nízké procento IPF: snížená produkce THR v KD – dřeňový útlum (např. po myelosupresivní léčbě), vrozené trombocytopenie.

Pozn. Dříve se frakce nezralých trombocytů popisovala jako „retikulotrombocyty“.