Bílkovina celková v ranní moči
Protein celkový (Moč (náhodný vzorek); hmot. konc. [g/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 127 Zkratka: uCBr
Kód VZP rutina: 81369 Statim: 81129
Kód NČLP 16701

Princip stanovení Benzethoniumchlorid (turbidimetrie)
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Jednorázová moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 4 týden
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro vzorky moče.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0 0,149 g/l
Pro posouzení proteinurie z ranního odběru moče doporučujeme poměr koncentrace bílkoviny a kreatininu v moči (PCR= protein/creatinine ratio) metoda č.167.
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: horní ref. mez odvozena podle poměru PCR pro kreatinin v moči =10 mmol/l

 

U - Protein celkový

 

Charakteristika

Protein celkový označuje skupinu proteinů různých charakteristik a různého původu.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

39,6 %

Interindividuální variabilita (CVg)

17,8 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

2,23

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

109,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,15 g/l)

0,17 g/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Poznámka k poločasu eliminace

 

Indikace vyšetření

Diagnostika onemocnění manifestujících se proteinurií. (renální onemocnění, diabetes mellitus, monoklonálních gamapatie a další). Dobrou výpovědní hodnotu má index protein/kreatinin (PCR) vyšetřovaný z 1. ranní moče. Pro další diferenciální diagnostiku je vhodné doplnit stanovení jednotlivých "indikátorových" proteinů, případně výpočet indexu selektivity. Pro diagnostiku monoklonálních gamapatií slouží ELFO vyšetření séra a imunofixace bílkovin séra a moči.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP k diagnostice proteinurie, 2010