Osmolalita moče náhodný vzorek
Osmolalita (Moč (náhodný vzorek); molalita [mmol/kg] osmometrie)

Lokální kód: 1282 Zkratka: OSMk
Kód VZP rutina: 81563 Statim: 81563
Kód NČLP 16699

Princip stanovení Kryoskopická osmometrie
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Nelze použít konzervační činidla (zejména těkavé, např. tymol-izopropylalkohol).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - muži
Pokyny pro pacienty: Jednorázová moč - ženy
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Jednorázová moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 4 týden
Poznámka ke stabilitě Stabilita analytu není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro vzorky moče a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 300 1000 mmol/kg
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Konsenzus IKEM

 

dU - Osmolalita

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

28,3 %

Interindividuální variabilita (CVg)

57,9 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,49

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

78,4 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 800,00 mmol/d)

627 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Hodnocení renální koncentrační schopnosti. Diferenciální diagnostika poruch vodno-solné homeostázy. Koncentrační test s ADH.

 

Výpovědní hodnota

·         Močová osmolalita vyjadřuje koncentrační schopnost renálních tubulů. Poměr osmolarity séra a osmolality moči je jedním z kritérií v diferenciální diagnostice renálního selhání (renální vs. prerenální).

·         Při koncentračním testu s ADH pacient 13 hodin (počas noci) nepřijímá tekutiny. Po odběru ranní moči se aplikuje ADH a následně se provedou 4 odběry moči s odstupem 1 hodiny. Minimální hodnoty močové osmolarity (pro pásmo tzv. maximálního koncentračního úsilí při normální tubulární funkci) jsou závislé na věku a  pohybují se v rozmezí 780-970 mmol/kg.

 

Další informace viz  1280,1281_Osmolalita séra a plazmy

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz