HLA-DRB1 (DNA)_Pt
HLA-DRB1 (DNA) (Pt; HLA genotyp [-] PCR)

Lokální kód: Zkratka: DRB1
Kód NČLP 16602

Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 3 týdnů od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 3 hodin
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Statim pouze u kadaverózních dárce orgánů.

Pokyny k transportu: Rutinní příjem: 2. patro, pavilon G, místnost G2022 (vzorky pro HLA typizaci), 2. patro, pavilon Z4, místnost Z43025 (vzorky od pacientů zařazovaných na čekací listinu) ; Statimový příjem: 2. patro, pavilon G, místnost G2022

Maximální čas od získání do zpracování 5 den při +8 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při 4-8°C 5 den
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě Jednou zmrazená krev by se neměla opakovaně rozmrazovat, jinak zlyzují buňky a DNA se fragmentuje.

Základní informace k analytu:

Indikace:

 

Pro transplantace orgánů

  • (pacient) zařazení na čekací listinu
  • (živý dárce) vyšetření před transplantací od žijícího dárce
  • (kadaverózní dárce) alokace orgánu/ů

 

Pro transplantace krvetvorných buněk

  • (pacient) zařazení na čekací listinu
  • (dárce) vyšetření pro vstup do Registru
  • (dárce) alokační vyšetření pro konkrétního pacienta