HLA-DQB1 (DNA)_Pt
HLA-DQB1 (DNA) (Pt; HLA genotyp [-] PCR)

Lokální kód: Zkratka: DQB1
Kód NČLP 16600

Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 3 týdnů od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 7 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Statim pouze u kadaverózních dárce orgánů.

Pokyny k transportu: 2. patro, pavilon G, místnost G2022

Maximální čas od získání do zpracování 5 den při +8 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při 4-8°C 5 den
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě Jednou zmrazená krev by se neměla opakovaně rozmrazovat, jinak zlyzují buňky a DNA se fragmentuje.

Základní informace k analytu:

Indikace:

 

Autoimunitní choroby

  • diagnostika celiakie

 

Transplantace krvetvorných buněk

  • (pacient) zařazení na čekací listinu
  • (dárce) alokační vyšetření pro konkrétního pacienta