Specifita anti-HLA protilátek (CDC)
Anti-HLA specifikace (S; seznam přítomností [-] test cytotoxický)

Lokální kód: Zkratka: CDCS
Kód NČLP 16571

Princip stanovení Komplement-dependentní mikrolymfocytotoxický test (CDC)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 3 týdnů od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Příjem vzorků: pavilon Z4, 1NP, místnost Z41003, tel. 2350
Specifitu nelze určit bez vyšetření % PRA (specifitu lze určit pouze u pozitivních výsledků, ne vždy je ale identifikace protilátek jednoznačná ).
Rutinní odezva je do 14 dnů. Expedice výsledku však probíhá až po dokončení souvisejících vyšetření na žádance, tj. HLA typizace Luminex.

Pokyny k odběru vzorku: Může být použita i zkumavka na odběr srážlivé krve bez separačního gelu.
Odběr by se měl provádět před případnou dialýzou. V případě léčby pacienta imunosupresí (ATG, Camptah, Rituximab) mohou být výsledky falešně pozitivní. Léčbu imunosupresí a podání transfúze během posledních 3 měsíců uvést na žádanku.
Jiné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi a přípravu pacienta nejsou.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve

Maximální čas od získání do zpracování 24 hodina při 8 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Pokud není možno dodat vzorek do druhého dne, je nutno separovat sérum a uskladnit jej při -20°C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 10 rok
Poznámka ke stabilitě Sérum by se nemělo opakovaně rozmrazovat.

Výsledkem jsou HLA antigeny, proti kterým pacient tvoří komplement aktivující protilátky.
Základní informace k analytu:

Indikace: Stanovení přítomnosti cytotoxických HLA-specifických protilátek v séru