3-hydroxybutyrát v arteriální plazmě
3-hydroxybutyrát (P(a); látková konc. [mmol/l] test. proužek)

Lokální kód: 1218 Zkratka: KetA
Kód VZP rutina: Statim: 81163
Kód NČLP 16557
Synonyma: Ketolátky v arteriální plazmě
3-OH-butyrát v arteriální plazmě
3-hydroxymáselná kyselina v arteriální plazmě

Princip stanovení Ampérometrie (s beta-hydroxybutyrát dehydrogenázou)
Odebíraný materiál: B(a)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: kapilára s protisrážlivou úpravou - heparin litný.
Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z arterie
Pokyny pro oddělení: Odběr kapilární krve
Pokyny k transportu: Vzorek neprodleně po odběru doručte do laboratoře.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Poznámka ke stabilitě Odebraný materiál se skladuje 1 hodinu v odběrovém systému safe PICO Aspirator při teplotě 2-8 °C.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
18R 99R+ 0 0,6 mmol/l
Stanovení se využívá u ketoacidóz (diabetická ketoacidóza, alkoholická ketoacidóza, ketoacidóza z hladovění) a při diferenciální diagnostice metabolických acidóz.
Zdroj referenčních mezí: Doporučení firmy Nova.