Legionella pneumophilla ve sputu
Legionella pneumophila (Sputum; arb. konc. [arb.j.] Mikroskop. (IF, přímá))

Lokální kód: 761 Zkratka: LDFA
Kód VZP rutina: 91563 Statim:
Kód NČLP 16531
Synonyma: Legionela

Princip stanovení Přímá imunoflorescence
Odebíraný materiál: Sputum
Odběr do: Zkumavka na sputum
Odebrané množství: 0,5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Denně v pracovní dny
Dostupnost statimová: Jen po předchozí domluvě Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport. Vzorky dodané ve všední den po 14. hodině budou zpracovány následující pracovní den.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Pro přímé testování a kultivaci legionel jsou vhodné téměř všechny typy vzorků z dolních cest dýchacích. Jako vzorky lze případně použít i extrapulmonální tekutiny a tkáně
V případě tekutých vzorků z respirační soustavy vyberte ty vzorky, které jsou mléčně nebo krvavě zabarvené.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5 hodina
Stabilita při 4-8°C 3 den
Stabilita při -20°C 2 týden

Legionely mohou být původci smrtelných onemocnění u člověka hlavně u pacientů se sníženou imunitou - tzv. legionelóza. Všechny legionely jsou potenciálně patogenní, interhumánní přenos nebyl prokázán. Onemocnění vzniká většinou inhalační cestou. Zdroj nákazy je v životním prostředí, vodě z jezer, vodních toků, rozvodů teplé vody, sprchových hlavic a klimatizačního zařízení, z rozvodů teplé vody v nemocnicích.
Má dvě formy: Legionářská nemoc, Pontiacká horečka
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.
Jednotka: Kvalitativní hodnocení.

Legionella pneumophila

Organismy rodu Legionella jsou gramnegativní bakterie, které jsou charakteristické všudypřítomným výskytem, včetně míst jako jsou sladkovodní jezera, vodovodní síť, klimatizační systémy a rekreační bazény. S lidskými nemocemi je spojována v 80 % případů L. pneumophila. Infekce L. pneumophila se vyskytují jako sporadické izolované případy, endemické shluky případů a epidemie. Přenos nemoci je patrně spojen s expozicí aerosolů, (klimatizace, pokojových zvlhčovačích vzduchu), v pitné vodě. K růstu vyžaduje teplotu vody 25-45°C.

 

Inkubační doba nemoci je 2 – 10 dní. Onemocnění se projevuje jako akutní zápal plic. Jak onemocnění postupuje, může postihnout i další orgány – játra, ledviny, centrální nervový systém (mozek a mícha), trávící soustava.

 

Klinická indikace

 

  • Legionelová pneumonie (legionářská nemoc),
  • akutní respirační infekce,
  • pontiacká horečka (mírnější projev infekce, projevy podobné chřipce)
  • přibližně 10 % případů atypická pneumonie
  • zvýšené riziko u kuřáků
  • imunosuprimovaní jedinci (zvýšená mortalita)

 

Klinická laboratorní diagnóza pro určení vhodné léčby je dobře stanovitelná přímým vyšetřením klinických vzorků na přítomnost Legionelly například přímou imunofluorescencí v BAL či sputu.

 

Pro rychlé stanovení diagnózy infekcí způsobených Legionellou pneumophila sérotyp 1 lze vyšetřit rozpustný specifický antigen v moči. Toto vyšetření je neinvazivní. Až 70% onemocnění způsobených L.pneumophila je zapříčiněno právě sérotypem 1. Antigen v moči je prokazován v časných fázích infekce (již po 3 dnech od propuknutí prvních příznaků) i v pozdních fázích infekce.