Albumin v moči odpad za minutu
Albumin (Moč za minutu; hmot. tok [µg/min] *)

Lokální kód: 122 Zkratka: albm
Kód NČLP 16474

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: U
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Výsledek je vypočten ze stanovené koncentrace albuminu, objemu a doby sběru moči.
Informace k odběru viz metoda č.121 Albumin ve sbírané moči.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Albuminurie
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Přesný objem a doba sběru moči.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda.
Další informace viz metoda č.121 Albumin ve sbírané moči.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Informace k stabilitě viz metoda č.121

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ <20,0 µg/min
Metoda slouží pro hodnocení mikroalbuminurie ve sběru moči kratším než 24 hodin (obvykle se jedná o noční 8h sběr).
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Doporučení ČSKB a ČDS pro diagnostiku diabetu mellitu.

 

 

U - Albumin (albuminurie)

 

Charakteristika

Albumin je v malém množství filtrován i zdravým glomerulem, většina profiltrovaného množství je však selektivně resorbována buňkami proximálního tubulu. Možnost resorpce albuminu je však již i za fyziologických podmínek téměř maximální. I velmi malý nárůst albuminu ve filtrátu vede k přetížení resorpčního děje a výraznému zvýšení vylučování albuminu močí – vzniká mikroalbuminurie.

 

 

Albuminurie – koncentrace

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

36,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

55,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,66

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

100,2 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 100,00 mg/l)

100,16 mg/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

 

Albumin ke kreatininu (ACR)

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

30,5 %

Interindividuální variabilita (CVg)

32,5 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,94

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

Zadat vlastní CV! %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 3,00 g/mol)

0,00 g/mol

Poločas eliminace

Není udáván.

 

 

Výpovědní hodnota

Zvýšená nabídka albuminu může být způsobena zvýšenou cévní propustností nebo pouze zvýšenou glomerulární filtrací, které bývá pozorována v časných fázích diabetu. Mikroalbuminurie u diabetika či hypertonika je považována za první signál hrozícího renálního poškození.

Časná detekce glomerulárního poškození je důležitá, dokud je ještě minimální a reverzibilní. Monitorování koncentrace albuminu v moči je součástí léčby Diabetes mellitus typu 1 a 2

 

Albuminurie je jedním z řady rizikových kardiovaskulárních faktorů, jako je zvýšený krevní tlak, inzulinová rezistence, aterogenní lipidový profil či zvýšená aktivita renin-angiotensiového systému.

 

Vyšetření albuminurie je možné ze sbírané (24h sběr anebo  8h “overnight” sběr) nebo okamžité (nejlépe ranní) moče. Jednoznačnou přednost má stanovení poměru albumin/kreatinin (ACR) v 1.ranní moči který má nejvyšší výpovědní hodnotu, nejnižší intraindividuální biologickou variabilitu a eliminuje problémy sbéru moči.

 

Indikace vyšetření

Základní nástroj pro posouzení glomerulární proteinurie u diabetes mellitus 1. a 2. typu, hypertenze, u kardiovaskulárního rizika a u monitorování chronického onemocnění ledvin (zde je základem klasifikace podle Guidelines K/DIGO 2012). Přednost má stanovení poměru albumin/kreatinin (ACR) v 1. ranní moči.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB a ČNS ČLS JEP k vyšetřování proteinurie, 2010.