Sodík v arteriální plazmě
Na (P(a); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Lokální kód: 1210 Zkratka: Na-A
Kód VZP rutina: Statim: 81135
Kód NČLP 16415
Synonyma: Sodný kationt v arteriální plazmě
Natrium v arteriální plazmě

Princip stanovení Přímá potenciometrie pomocí ISE
Odebíraný materiál: B(a)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: kapilára s protisrážlivou úpravou - heparin litný, min. 95 µl.
Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z arterie
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný ihned po náběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1M 11M 30D 139 146 mmol/l
1R 14R 364D 138 145 mmol/l
15R 99R+ 137 144 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj ref. mezí: NORIP

 

 

P/S - Sodný kation (mmol/l)

 

Charakteristika

Hlavní složka sloupce kationtů, vyjadřuje vztah mezi objemem vody v extracelulárním prostoru a zásobou sodného kationtu v extracelulárním prostoru.

Obsah sodíku je v organismu poměrně stálý, příjem z potravy je 140 - 260 mmol/den, vylučuje se močí, stolicí a potem. Hlavní podíl sodíku je v extracelulární tekutině, 20 % je v kostech. Pouze z hladiny v séru nelze jednoznačně usuzovat na normální sodíkovou bilanci v organismu, je nutné znát také stav hydratace, přívod a vylučování tekutin a elektrolytů a zásobení organismu draslíkem. Ke změnám v plazmě dochází až po ztrátě 350 - 500 mmol u dospělých.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

0,7 %

Interindividuální variabilita (CVg)

1,0  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,70

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

2,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 140,00 mmol/l)

4,12 mmol/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Výpovědní hodnota

 

Zvýšení nastává při dehydrataci z nedostatečného přívodu tekutin nebo z jejich zvýšených ztrát, při nadměrném přívodu NaCl (např. infúzemi), při hyperaldosteronismu, Cushingově syndromu, traumatech lebky a vlivem některých léků (např. antibiotik, podávaných jako sodné soli).

Ke snížení dochází při ztrátách trávicím ústrojím (zvracení nebo odsátí obsahu, průjem, střevní píštěle, podávání iontoměničů), při renálních ztrátách (polyurické stadium renálního selhání, po některých diuretikách, při diabetické acidóze, insuficience nadledvin, hypoaldosteronismus), při ztrátách potem, zvětšení extracelulárního prostoru při intoxikaci vodou a pneumoniích, také při těhotenských toxikózách, respirační alkalóze, po punkcích rozsáhlého ascitu a u některých nemocných s karcinomy.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vodno-solné homeostázy a vnitřního prostředí obecně. Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením dalších iontů, případně vyšetřením acidobazické rovnováhy.

 

Zdroj informací

www.enclabmed.cz