Draslík ve venózní plazmě
K (P(v); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Lokální kód: 1231 Zkratka: K-V
Kód VZP rutina: Statim: 81145
Kód NČLP 16403
Synonyma: Draselný kationt ve venózní plazmě
Kalium ve venózní plazmě

Princip stanovení Přímá potenciometrie pomocí ISE
Odebíraný materiál: B(v)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku:
Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z veny
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný ihned po náběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1M 4.7 6.5 mmol/l
1M 1D 11M 30D 4.0 6.2 mmol/l
1R 14R 364D 3.6 5.5 mmol/l
15R 99R+ 3.5 5.1 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Konsensus IKEM

 

P/S - Draselný kation

 

Charakteristika

Draslík je na rozdíl od sodíku, v organismu přítomen především v intracelulární tekutině (asi 3200 mmol, 60 mmol v extracelulární tekutině). Koncentrace v plazmě silně závisí na pH krve. Hodnoty zvýšené nad 6,5 mmol/l jsou nebezpečné, nad 10 mmol/l jsou smrtelné. 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

4,8 %

Interindividuální variabilita (CVg)

5,6 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,86

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

14,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 4,40 mmol/l)

0,62 mmol/l

Poločas eliminace

Není udáván

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vnitřního prostředí. Diferenciální diagnostika arytmií, ileu, endokrinopatií. Monitorace terapie diuretiky. Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením dalších iontů, případně vyšetřením acidobazické rovnováhy.

 

Výpovědní hodnota

Zvýšení koncentrace nastává vlivem sníženého vylučování ledvinami, při jejich selhání, při Addisonově chorobě, aj., při šokových stavech (dochází ke snížení extracelulárního prostoru a přistupuje i funkční nedostatečnost ledvin), při přesunu draselných iontů do extracelulárního prostoru (vlivem zhmoždění tkání, hemolýzy, při hyperkinetických stavech a diabetické ketoacidóze), při výrazné trombocytóze nebo leukémii může být koncentrace draselných iontů v séru výrazně vyšší než v plazmě (vlivem jejich uvolnění z trombocytů při koagulaci), dále při nadměrném přívodu draselných iontů např. infúzí.

Snížení koncentrace lze očekávat při sníženém přívodu K+, např. po operacích, při těžkých onemocněních, dlouhodobém hladovění a infúzích roztoků bez K+, dále při ztrátách trávicím ústrojím (při průjmech a zvracení), ztrátách močí (např. po diuretických lécích, při tubulárním poškození a renální acidóze, primárním hyperaldosteronismu a Cushingově chorobě), také při přesunech K+ do extracelulárního prostoru např. při infúzích glukózy s inzulinem, při užívání anabolik, metabolické alkalóze a diabetické ketoacidóze. Dalšími příčinami může být falešné jaterní kóma, hepatopatie, podávání kortizonu a podávání roztoků bez K+.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz