Glukóza ve smíšené venózní plazmě
Glukóza (P(v;smíšená); látková konc. [mmol/l] enzym. elektrody)

Lokální kód: 1257 Zkratka: GluP
Kód VZP rutina: Statim: 81155
Kód NČLP 16390
Synonyma: Glykémie ve smíšené venózní plazmě

Princip stanovení Ampérometrie enzymatickou selektivní elektrodou
Odebíraný materiál: B(v;smíšená)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z veny
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný ihned po náběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1D 2.2 3.3 mmol/l
2D 1M 2.8 4,4 mmol/l
1M 1D 15R 3,3 5,6 mmol/l
15R 1D 99R+ 3.6 5.6 mmol/l
Základní informace k analytu:
Referenční rozmezí: Horní referenční mez podle ADA, dolní referenční mez - konsenzus IKEM.

 

 

P/S - Glukóza

 

Charakteristika

Glukóza se do organismu dostává s potravou po rozštěpení jednoduchých nebo složitých cukrů v trávicím traktu. Vstřebává se do krve a metabolizuje se v játrech, svalech, tukové a mozkové tkáni. Využívá se jako přímý zdroj energie nebo se ukládá ve formě glykogenu, resp. mastných kyselin. Za normálních okolností se z organismu vylučuje močí. Koncentraci plazmatické glukózy reguluje inzulin, glukagon a hormony, působící antagonisticky proti inzulínu (adrenalin, STH). Inzulín snižuje glykémii tím, že umožňuje vstup glukózy do buněk. Hlavními cílovými orgány jsou játra, mozková a tuková tkáň a svaly. Glukagon způsobuje zvýšení hodnot plazmatické glukózy zejména v průběhu hladovění a jeho hlavním cílovým orgánem jsou játra. Převážná část glukózy z plazmy se uskladňuje jako glykogen a z něho se glukóza v případě potřeby uvolňuje do krve.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

4,5 %

Interindividuální variabilita (CVg)

5,8 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,78

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

13,4 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 6,00 mmol/l)

0,81 mmol/l

Poločas eliminace

0,01 dne, tj. 0,2 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

15 minut po intravenózním podání (Hahn, 2011)

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorování diabetes mellitus a poruch glukózového metabolizmu (nutný odbér do speciální zkumavky s NaF - šedý uzávěr!!!). Diferenciální diagnostika poruch vědomí.

 

Výpovědní hodnota

Vyšetření glukózy v krvi je indikováno při provádění screeningu a diagnostice diabetes mellitus včetně poruchy glukózové tolerance, podezření na hypoglykémii, při kontrole účinnosti léčby diabetes mellitus.

 

Snížení glukózy v séru, plazmě:

 • hyperinzulinismus
 • ­relativní hyperinzulinismus (léze hypotalamu, nedostatečnost nadledvin)
 • nedostatečné ukládání glykogenu nebo mobilizace (akutní hepatitida, otravy CCl4, jaterní cirhóza v terminálním stádiu)
 • hladová hypoglykémie
 • ­intolerance fruktózy

 

Zvýšení glukózy v séru, plazmě:

 • diabetes mellitus
 • ­onemocnění nadledvin a hypofýzy
 • ­hypertyreóza
 • ­onemocnění pankreatu (akutní i chronická)
 • ­onemocnění centrálního nervového systému (traumata lebky, edém mozku, krvácení do mozku, tumory)
 • ­jiné příčiny (jaterní choroby, infarkt myokardu, dehydratace, akutní krvácení, injekce ACTH, adrenalinu, popáleniny, galaktozémie, hemodialýza)
 • intoxikace

 

Vyšetřovací algoritmus u diabetes mellitus a pokyny k provedení OGTT viz: Pokyny pro oddělení: OGTT,  Pokyny pro pacienty: OGTT

 

Zdroje informací:

www.enclabmed.cz

 

Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů, doporučení ČSKB a ČDS CLS JEP, 2012