Chloridy korigované v arteriální plazmě
Cl korigované (P(a); látková konc. [mmol/l] výpočet)

Lokální kód: 1291 Zkratka: koCl
Kód NČLP 16382

Princip stanovení výpočet ze sodíku a chloridů
Odebíraný materiál: B(a)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,9 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny.
Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z arterie
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný hned po náběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ 103 107 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Jabor

 

 

P/S - Chloridový anion

 

Charakteristika

Celkový obsah chloridových iontů v organismu dospělého člověka je okolo 1400 mmol, distribuují se především v extracelulární tekutině. Dynamika změn je obdobná jako u sodíku, s nímž představují hlavní část osmoticky aktivních složek. Chloridy jsou zapojeny v distribuci vody, osmotickém tlaku a iontové rovnováze v extracelulárním prostoru. Koncentrace v intracelulární tekutině tkáňových buněk činí asi 1 mmol/l.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

1,2 %

Interindividuální variabilita (CVg)

1,5 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,80

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

4,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 100,00 mmol/l)

4,00 mmol/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Výpovědní hodnota

Zvýšení nastává např. při dehydrataci (u dětí už za 12 - 24 hodin), při nadměrném přívodu fyziologického roztoku, při obou typech hyperchloremické renální acidózy, respirační alkalóze, při léčbě určitými léky, kongenitální tubulární insuficienci, nepoměru mezi přívodem NaCl a ztrátami Na+ (při průjmech, intestinálních píštělích, diuréze po antagonistech karboanhydrázy a při renálním diabetes insipidus), při primárním aldosteronismu a primární hyperparatyreóze (Cl- vždy vyšší než 102 mmol/l), také po úrazech hlavy spojených s drážděním hypotalamických center.

Snížení nastává při dietě chudé na NaCl, při nadměrném hypertermickém pocení, silném zvracení nebo odsávání žaludeční šťávy, těžkých průjmech, dále např. při diabetické ketoacidóze, respirační acidóze, při ztrátách chloridů močí z různých příčin, při depleci kalia s metabolickou alkalózóu, při chronické nedostatečnosti nadledvin (Addisonova choroba), při traumatech lebky, expanzi extracelulárního prostoru (excesivní přívod glukózy v infúzi, pneumonie), při vypuštění ascitické tekutiny, akutní intermitentní porfyrii, po některých diuretikách, při chronickém užívání laxativ, i z dalších příčin a při kombinacích poruch.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vodno-solní homeostázy a vnitřního prostředí obecně. Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením dalších iontů, případně vyšetřením acidobazické rovnováhy

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz