Vápník ionizovaný ve smíšené venózní plazmě
Ca ionizované (P(v;smíšená); látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Lokální kód: 1255 Zkratka: Ca-P
Kód VZP rutina: Statim: 81141
Kód NČLP 16375
Synonyma: Ionizované kalcium ve smíšené venózní plazmě
Kalciový kationt ve smíšené venózní plazmě
Vápenatý kationt ve smíšené venózní plazmě

Princip stanovení Přímá potenciometrie pomocí ISE
Odebíraný materiál: B(v;smíšená)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z veny
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný ihned po náběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ 1.15 1.29 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Doporučení firmy Radiometr

P - Vápenatý kation

 

Charakteristika

Vápník patří k převážně extracelulárním kationtům, tělo dospělého člověka obsahuje asi 30000 mmol. Rozložení vápníku v celém organismu je nerovnoměrné, protože asi 90 % je v kostech. Asi poloviční množství vápníku v séru je v biologicky aktivní, tj. disociované formě. Náhlé poruchy v hospodaření se mohou projevit změnou koncentrace s klinickými příznaky. Déletrvající poruchy vždy vedou ke změnám mineralizace kostní tkáně a k poruše ledvinných funkcí.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

1,7 %

Interindividuální variabilita (CVg)

1,9  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,90

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

8,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,20 mmol/l)

0,10 mmol/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Příznaky hypo/hyperkalcémie při současné hypoalbuminémii, poruchách acidobazické rovnováhy

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz