Base excess ve venózní plazmě
Base excess(ECT) (Erc.+Plazma(vB); přírůstek látk. konc. [mmol/l] výpočet)

Lokální kód: 1224 Zkratka: VBE
Kód VZP rutina: 81585 Statim:
Kód NČLP 16369
Synonyma: vena ABE

Princip stanovení Výpočet z hodnot pH , pCO2 a případně hemoglobinu
Odebíraný materiál: B(v)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Anaerobní odběr krve venózní
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve z veny
Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný hned po náběru

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Poznámky k hodnocení testu:
Stabilita silně závislá na stabilitě vstupních parametrů (pH, pCO2).
Zdroj referenčního rozmezí: Jabor