Hemoglobin ve stolici
Hemoglobin (Stolice; hmot. konc. [µg/l] IA)

Lokální kód: 179 Zkratka: FOB
Kód VZP rutina: 81733 Statim:
Kód NČLP 16344
Synonyma: Okultní krvácení
Průkaz krve ve stolici
FOB
OK

Princip stanovení Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Stolice
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Viz pokyny pro oddělení a pacienty.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Stolice na OK - FOB
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr stolice - OKB
Pokyny k transportu: Zkumavku s materiálem je nutno transportovat do laboratoře do 2 dní od odběru stolice.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 1 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 15 50 µg/l
Základní informace k analytu:

 

 

Hemoglobin ve stolici kvantitativně

 

Charakteristika

Jedná se o kvantitativní stanovení koncentrace hemoglobinu ve vzorku stolice. Principem je imunoturbidimetrická analýza na latexových částicích.

Na rozdíl od dosud používaného guajakového (Hemoccult) testu, který na principu pseudoperoxidázové reakce detekoval hemovou část molekuly Hb, jsou diagnostické protilátky kvantitativního stanovení namířené proti epitopům globinové části molekuly a a jsou specifické pro lidský hemoglobin.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

Neuvádí se.

Interindividuální variabilita (CVg)

Neuvádí se.

Index individuality (teoretický, bez CVa)

-

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

-

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5,00 mIU/l)

-

Poločas eliminace

-

 

Indikace vyšetření

Detekce okultního krvácení, screening kolorektálního karcinomu, pomocné vyšetření při dalších onemocněních GIT (nespecif. střevní záněty).

 

Výpovědní hodnota

Vyšetření nahrazuje detekci okultního krvácení pomocí guajakového (Haemoccult) testu. Kvantitativní stanovení hemoglobinu má 2x vyšší senzitivitu pro detekci okultního krvácení a před vyšetrením nejsou na pacienta kladeny nároky na změnu složení stravy či životního stylu (nedochází k interferenci se zvířecími typy Hb obsaženými potravě). Kvantitatívní výsledky vykazují korelaci s mírou krvácení prekanceróz (adenomů) a karcinomu tlustého střeva.

 

Kvantitativní stanovení má v porovnání s guajakovým testem menší senzitivitu v případě, že je zdroj krvácení lokalizován v horní části GIT (jícen, žaludek, duodenum). Nejvyšší senzitivita je pro krvácení z dolní části GIT (colon, rektum), kde nedochází k natrávení globinové části molekuly, proti které jsou namířené diagnostické protilátky kvantitativního stanovení.

 

Podle doporučení výrobce používá laboratoř referenční rozmezí 15 – 50 µg Hb/l. Hodnota cut off odpovídá 100 µg Hb/l. Hodnoty v rozmezí 51 – 99 µg Hb/l odpovídají rozmezí pro „šedou zónu“, v tomto případě se doporučuje vyšetření opakovat s odstupem času.

 

Pro hodnocení lze vycházet z dat studie provedené na české populaci v letech 2008-2009, při provedení 1 testu qiFOBT autoři uvádí cut off 75 µg/l (73% senzitivita, 90% specifičnost) pro pokročilé polypy a karcinomy. (Kocna 2009). Další studie provedená Rozenem uvádí koncentrace Hb ve stolici pro jednotlivé skupiny koloskopických nálezů: negativní nález - 25 – 45 µg/l, nepokročilé adenomy 44 – 115 µg/l, pokročilé adenomy 315 – 654 µg/l, karcinomy 697 – 1477 µg/l (Rozen 2009).

 

Zdroje informací

Kocna, P. et al.: Evaluation of Quantitative Detection of Fecal Human Haemoglobin for Colorectal Cancer Screening. Clin. Chem. Lab. Med. 2009.

 

Kocna P. et al.: Kvantitativní imunochemické testy detekce krve ve stolici pro screening kolorektálních tumorů, FONS 2012.

 

Rozen P, Levi Z, Hazazi R, et al. Quantitative colonoscopic evaluation of relative efficiencies of an immunochemical fecal occult blood test and a sensitive guaiac test for detecting significant colorectal neoplasms. Aliment Pharmacol Ther., 2009.

 

Rozen P,Levi Z, Hazazi R, et al. Identification of colorectal adenomas by a quantitative immunochemical faecaloccult blood screening test depends on adenoma characteristics, development threshold used and number of tests performed, Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 2009.