HE4 v séru
HE4 (S; látková konc. [pmol/l] IA)

Lokální kód: 320 Zkratka: HE4
Kód VZP rutina: 81235 Statim:
Kód NČLP 16337
Synonyma: Lidský epidydimální protein 4

Princip stanovení Elektrochemiluminiscenční imunoanalýza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Li-heparinová anebo EDTA plazma
Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Hormonální stav - premenopauzální, postmenopauzální

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 48 hodina
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě Vzorky mohou být rozmrazeny 2x
Zdroj informací o stabilitě: příbalový leták

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
10R 60R <70 pmol/l
Na základě výpočtu ROMA score (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, č. metody 321) zahrnující koncentrace CA 125 a HE4 lze odhadnout pravděpodobnost epitelového karcinomu ovária. Hodnota ROMA score v procentech udává pravděpodobnost epitelového karcinomu, pokud je u pacientky zobrazovací metodou zachycena abnormalita v oblasti ovárií. Webový kalkulátor je k dispozici zde: http://www.enclabmed.cz/encyklopedie/A/ROMA.htm
Základní informace k analytu:
Hodnoty koncentrace HE 4 je nutné posuzovat vzhledem k hormonálnímu stavu ženy.
Cut off 70 pmol/l pro premenopauzální období odpovídá hodnotě 84. percentilu v souboru 90 zdravých žen před menopauzou. Hodnota 95. percentilu byla 92,1 pmol/l.
Cut off 140 pmol/l pro postmenopauzální období odpovídá hodnotě 97. percentilu v souboru 106 zdravých žen po menopauze. Hodnota 95. percentilu byla 121 pmol/l.
Zdroj: Příbalová informace

 

 

S – Lidský epidydimální protein 4 (HE 4)

 

Charakteristika

Lidský epidydimální protein 4 byl poprvé identifikován v epitelu nadvarlete a náleží do skupiny proteinů označovaných jako,,WFDC“ (whey acidic four-disulfide core), která zahrnuje malé, tepelně stabilní, kyselé proteiny s heterogenní strukturou i funkcí.  Struktura proteinu obsahuje jeden peptidový řetězec skládající se ze dvou WFDC domén se čtyřmi disulfidickými jádry. Přesná fyziologická funkce HE 4 je neznámá, pravděpodobně je součástí systému antiproteáz, ale antiproteolytický účinek nebyl spolehlivě prokázán.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

Není udávána

Interindividuální variabilita (CVg)

Není udávána

Index individuality (teoretický, bez CVa)

-

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

-

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,50 mg/l)

-

Poločas eliminace

Není udáván

 

Indikace vyšetření

Monitoring  terapie epiteliálních nádorů ovária. Kombinace s markerem CA 125 pro výpočet ROMA score. Vyšetření není vhodné pro monitoring mucinózních tumorů a tumorů ovária ze zárodečných buněk.

Vyšetření není určeno pro  screening nádorových onemocnění.

 

Výpovědní hodnota

HE 4 ve zvýšené míře exprimován u 93% serózních, 100% endometroidních, a 50% ovariálních karcinomů z jasných buněk. Mucinózní tumory a tumory ovária ze zárodečných buněk HE 4 exprimují velmi vzácně.

Senzitivita pro ovariální karcinom je podle různých studií 67- 72,9 % při 95 % specifičnosti. Hodnoty HE4 v séru korelují s klinickým průběhem onemocnění, s progresí, odezvou na léčbu či relapsem.

 

Přibližně 20 % ovariálních kacinomů není provázeno zvýšením CA 125. U více než 50 % těchto případů byly pozorovány zvýšené koncentrace HE 4. Podle dat z recentních studií se oba markery doplňují a jejich kombinací je  možné zvýšit diagnostickou senzitivitu pro epiteliální karcinom ovária.

 

Na základě výpočtu ROMA score (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) zahrnující koncentrace CA 125 a HE4 lze odhadnout riziko epitelového karcinomu ovária. Hodnota ROMA score v procentech udává pravděpodobnost přítomnosti epitelového karcinomu ovária, pokud je u pacientky zobrazovací metodou zachycena abnormalita v oblasti ovárií. Moore uvádí úspěšnost klasifikace karcinomu do nízkorizikové a vysoce rizikové skupiny 93,8 % (Moore, 2009).

Hodnoty koncentrace HE 4 a ROMA score je nutné posuzovat vzhledem k hormonálnímu stavu ženy. Cut off pro premenopauzální a postmenopauzální období se výrazně liší. ROMA score nebylo validováno pro ženy mladší 18 let a pacientky dřivě léčené pro malignitu, anebo s právě probíhající léčbou chemoterapií.

 

Mírná elevace HE 4 může provázet i benigní ovariální onemocnění (ovariální cysty, cystadenomy, leiomyomy, fibromy), neovariální malignity (karcinom plic, močového měchýře, endometria) a další onemocnění (chornické srdeční selhání, nefropatie, hepatopatie). Exprese v normální ovariální tkáni je minimální.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

 

Moore, R.G., McMeekin, D.S., Brown, A.K., DiSilvestro, P., Miller, M.C., Allard, W.J., Gajewski, W.,

Kurman, R., Bast, R.C. Jr., Skatesm S,J.: A novel multiple marker bioassay utilizing HE4 and CA125 for the prediction of ovarian cancer in patients with a pelvic mass. Gynecol. Oncol., 112, 2009, č. 1, s. 40-46