Anizocytóza Thr v krvi SD
Trombocyty (PDW-SD) (Trombocyty(B); Směrodatná odchylka [fl] počítání částic (imp.))

Lokální kód: 1396 Zkratka: PDWS
Kód VZP rutina: 96167 Statim:
Kód NČLP 16263

Princip stanovení Elektrická impedance
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření, a to jen na telefonické vyžádání.

V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve z veny

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina při 20 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 9 17 fl
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Doporučení laboratorní sekce.

Parametr PDW je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Indikován je jako základní vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření.

PDW reprezentuje šíři nejčetnějších populací trombocytů v histogramu podle jejich objemu. PDW informuje o anizocytóze trombocytů.