Troponin T ultrasenzitivní v séru
Troponin T ultrasenzitivní (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

Lokální kód: 45 Zkratka: ssTT
Kód VZP rutina: 81237 Statim:
Kód NČLP 16223
Synonyma: hs Troponin T

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: K2-EDTA, K3-EDTA, Li-heparin a Na-heparin plazma.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o kardiopulmonální resuscitaci, kardiochirurgickém výkonu před odběrem.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 6 hodina
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 48 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 0D 99R+ <9 ng/l
M 0D 99R+ <16 ng/l
Pro diagnostiku infarktu myokardu se doporučuje sledování změny koncentrace v čase (odběr při přijetí a za 3 hodiny).
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Doporučení ČSKB.

 

P - Troponin T hs

 

Charakteristika

Troponin T (TnT) je složka kontraktilního aparátu příčně pruhovaného svalstva. Ačkoliv funkce TnT je stejná ve všech příčně pruhovaných svalech, stanovovaný TnT pochází výlučně z myokardu (kardiální TnT, molekulární hmotnost 39,7 kD) a je zřetelně odlišný od TnT z kosterního svalstva. Vzhledem k vysoké tkáňové specifičnosti je srdeční troponin T (cTnT) kardiospecifický a je vysoce citlivým markerem pro poškození srdce. Hladina srdečního troponin T se zvyšuje cca 3-4 hodiny po infarktu myokardu (AIM)

a může přetrvávat až 2 týdny po něm. Na rozdíl od infarktu myokardu s elevací úseku ST na EKG (STEMI) závisí diagnóza infarktu myokardu bez elevace ST na EKG (NSTEMI) zejména od výsledku srdečního troponinu.

 

Podle univerzální redefinice je AIM diagnostikován, jestliže jsou hladiny srdečního troponinu v krvi nad 99. percentilem referenčního limitu (zdravé populace) za přítomnosti příznaků akutní ischemie (symptomy, změny EKG nebo výsledky snímků). Definice vyžaduje stanovení troponinu s nepřesností (variační koeficient) u 99. percentilu menší nebo rovnou 10 %.

 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

11,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

91,7  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,12

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

30,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 14,00 ng/l)

4,30 ng/l

Poločas eliminace

0,15 dne, tj. 3,6 hodin.

 

Výpočty z biologické a analytické variability

Podle Scharnhorsta je u pacientů s bolestí na hrudi (ale nekardiálního původu) do 12 hodin od vyšetření na urgentním příjmu CVi 11 % a index individuality (bez CVa) 12 %. Z toho je odvozen CVg 91,67 % (Scharnhorst, 2012). Pro troponin T 4. generace byl CVi 48,2 %, CVg 85,9 %. Vasile uvádí pro krátkodobou  (0 - 4 hodiny) biologickou variabilitu u zdravých dobrovolníků CVi 48,2 % a CVg 85,9 %, pro déledobou (0 / 8  týdnů) CVi i CVg 94 % (Vasile, 2010). Frankenstein uvádí u zdravých dobrovolníků CVi 15 - 21 % pro “hodinovou” biologickou variabilitu /podle použitého analytického systému) a CVi 30 - 31 % pro “týdenní” variabilitu (Frankenstein, 2011).

 

Poznámka k poločasu eliminace

2-4 hodiny (Thomas, 1998).

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorování myokardiálního poškození, metodu je možné použít i pro měření fyziologických koncentrací troponinu T. Pro správnou interpertaci výsledků je vhodné doplnit druhý odběr  s odstupem času (1 – 3 hodiny) a vypočítat absolutní změnu koncentrace hsTn. Lze postupovat podle vhodného algoritmu, v IKEM viz

http://intranet.medicon.cz/27223

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz